Statusbesiktning

Fastställer byggnadens tekniska status och ger ett tydligt underhålls- och åtgärdsprogram.

Få kunskap om byggnadens status

Med hjälp av en statusbesiktning får du kunskap om byggnadens skick och livslängd. Vi upptäcker eventuella fel, brister och skador och kan bedöma kvarvarande livslängd för byggnadsdelar och teknisk utrustning.

Därför ska du låta utföra en statusbesiktning:

  • Ger insikt i byggnadens tekniska status
  • Du får insikt i byggnadens och olika byggnadsdelars livslängd
  • Ger underlag till en långsiktig underhållsplan för byggnaden
  • Risken för omfattande skador minimeras och möjligheten att undvika onödiga och dyra kostnader ökar

Fackmannamässig teknisk statusbesiktning

En statusbesiktning kan vara ett avgörande steg vid till exempel fastighetsförvärv. En felaktigt utförd statusbesiktning kan resultera i omfattande reparations- och underhållskostnader.

När vi utför en statusbesiktning går våra konsulter genom diverse underlag, ritningar samt utför en okulär besiktning av byggnaderna in- och utvändigt. Vi granskar olika exteriöra delar av fastigheten såsom byggnadens tak, fasader, terrasser. Därutöver granskas fastigheten invändigt. Vi granskar även stammar för värme, vatten, avlopp och el.

Ofta kallar man statusbesiktningen Teknisk Due Diligence  när den görs i anslutning till köp, försäljning eller vid ombildning från hyresrätt till bostadsrätt.


Besiktningsprotokoll och underhållsplan

Efter genomförd granskning får du ett besiktningsprotokoll där vi redogör för byggnadens status och fastigheternas skick. Vi bifogar även ett förslag på åtgärder och förslag på underhållsplan. Tillsammans går vi genom besiktningsprotokollet och kan även kontrollera att de åtgärder vi rekommenderat genomförs på rätt sätt. Om kunden vill kan vi ta fram en underhållsplan.

I en underhållsplan presenteras framtida underhålls- och reparationskostnader. Med hjälp av planen får kunden kontroll över fastigheten och insyn i kommande åtgärdsbehov. Det ger även möjlighet att arbeta förebyggande och utföra mindre åtgärder löpande. Förebyggande underhållsarbete resulterar ofta i lägre kostnader och mindre omfattande reparationer.


Artiklar att ta del av

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Avtal med Slättö

Sustera tecknar avtal meed Slättö

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.