Passivhus

Passivhus är en samling byggtekniker ämnat att skapa energisnåla hus och A-klassade byggnader med hög komfort och låg klimatpåverkan.

Certifiera enligt Passivhus

Passivhustekniken kan tillämpas på både lokalbyggnader, småhus och flerbostadshus. Grundprincipen bygger på att byggnaden ”passivt” värms upp via solen, återvunnen värme i ventilationen och intern värmealstring. Ett passivhuscertifierat hus uppfyller energikravet i EU-taxonomy vilket ökar möjligheten för fastighetsägare att minska sin finansieringskostnad. Våra konsulter hjälper dig med att:

  • Utföra passivhusberäkningar (PHPP-beräkningar).
  • Utföra energisamordning mellan olika discipliner från tidiga skeden till färdig byggnad.
  • Samla in handlingar och sköter hela hanteringen för certifiering.
  • De olika tekniska grunddelarna i ett passivhuskoncept.
  • Utbilda platsledningen.
  • Utföra energironder för kvalitetssäkring av produktionsarbetet.
  • Göra lufttäthetsprovningar och termografering i byggnaden.
  • Ta fram en användarmanual till brukaren för ett optimalt bruk av byggnaden.

Minimera byggnadens driftkostnader

Passivhusexpertens mål är alltid att minimera värmeförluster och driftkostnader, minimera miljöpåverkan, skapa ett gott inomhusklimat och minimera merkostnaden jämfört med en standardbyggnad. Utöver de tekniska lösningarna behövs en väl fungerande samordning under hela byggprocessen. Detta eftersom det är olika discipliner som projekterar och ansvarar för alla tekniska lösningar. Våra certifierade passivhusexperter bidrar med sin specialkompetens och erfarenhet inom passivhusbyggandet. Vi samordnar passivhusfrågan mellan olika discipliner för att underlätta för byggherren och säkerställa certifieringsarbetet.


Kvitto på en hållbar byggnad

För certifiering inom konceptet passivhus finns det tre nivåer att välja mellan; Passivhus Klassisk, Passivhus Plus eller Passivhus Premium. Passivhusexperten jobbar tillsammans med arkitekten från skissfasen till färdiga bygghandlingar i syfte att säkerställa att alla ställda krav uppfylls samt att passivhusprojekteringen sker med minimal merkostnad. Sedan under produktionstiden följer passivhusexperten upp och verifierar energiprestandan för att säkerställa att de förbestämda certifieringskraven uppfylls.

Det finns även möjlighet att renovera ett redan befintligt hus till passivhus med en certifiering enligt ovan nämnda nivåer.


Artiklar att ta del av

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Avtal med Slättö

Sustera tecknar avtal meed Slättö

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.