Ljudmätning

Ljudmätningar, ett krav i slutskedet i byggprojekt.

Vad är en ljudmätning

Ljudmätningar, eller bullermätning som det ibland kallas, innefattar mätning av oönskat ljud och det kan uppstå från bland annat ventilationsinstallationer, läckage i ventilationssystem eller trafik. Vi erbjuder alla typer utav ljudmätningar och har de allra modernaste mätinstrumenten som finns att tillgå och kan med vår erfarenhet av ljudmätningar lösa eventuella problem på ett effektivt sätt.

Buller, oljud och höga volymer påverkar människan negativt. Vi blir trötta och irriterade och kan få koncentrationssvårigheter. Det kan även innebära att hörseln riskerar att ta skada om örat utsätts under längre tid.


Utförande

Hämtar in information – När vi får in en fråga om att verifiera ljudklasser i en byggnad börjar arbetet med att först inhämta information från kunden gällande vilka krav som ställts på byggnaden i projekteringsskedet.

Planerar – När vi har fått underlag samt ritningar kan vi planera uppdraget för att mäta just de delar av byggnaden som krävs för att kunna visa att denna uppfyller den standard man vill uppnå.

Mäter – Vid själva mätningen erhålls mätdata som sedan kan jämföras med de krav som finns på respektive byggdel om det så är ett bjälklag, yttervägg, mellanvägg eller buller från installationer.

Protokollskrivning – Väl hemma på kontoret igen sätts en rapport samman där mätvärdena presenteras samt om byggnaden uppfyller dem krav som ställts på den. Resultat presenteras sedan  i rapportform enligt gällande standarder.

Åtgärdsförslag – Vi bidrar med åtgärdsförslag i de fall det är för höga ljudnivåresultat och har samarbeten med företag som även utför åtgärderna.


Artiklar att ta del av

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Avtal med Slättö

Sustera tecknar avtal meed Slättö

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.