Undersökning för en tryggare affär

Genom att låta genomföra en överlåtelsebesiktning eller en köpargenomgång inför köp så får du som köpare en bra överblick av husets skick och dess eventuella fel och brister.

Sustera_woman_Chimney_LR

Köpargenomgång

Om säljaren redan har beställt och låtit utföra en överlåtelsebesiktning av huset i samband med försäljningen, är det viktigt för dig som köpare att få möjlighet att ta del av protokollet från besiktningen exempelvis genom en köpargenomgång.

Som köpare har man ett mycket stort ansvar enligt lag (Jordabalken kapitel 4, § 19) att undersöka huset och dess skick.

Boka en köpargenomgång

Kontakta oss för att boka en köpargenomgång av ett befintligt protokoll.

support@sustera.com

031-712 98 89

Pris: 4 300 kr inkl. vitvaruförsäkring

Boka en överlåtelsebesiktning

Kontakta oss för att boka en överlåtelsebesiktning.

support@sustera.com

031-712 98 89

Pris: 8 500 kr inkl. vitvaruförsäkring

Gratis försäkring

Vitvaruförsäkring ingår utan extra kostnad.

Bokar du en besiktning eller en köpargenomgång på plats via oss inkluderar vi som enda besiktningsbolag vår unika Vitvaruförsäkring till ett värde av 1900 kr.

 • Försäkringen gäller i 12 månader
 • Det totala försäkringsbeloppet är 40 000 kr under hela försäkringsperioden
 • Självrisk 550 kr per skada

För fullständiga försäkringsvillkor och undantag i försäkringen kontakta oss.


Fördelar med en köpargenomgång

En köpargenomgång är ett bra sätt att lära känna ditt nya hus.

 • Vitvaruförsäkring ingår alltid utan extra kostnad.
 • Mycket förmånligt pris för köpare som en del i att uppfylla din undersökningsplikt enligt Jordabalken.
 • Snabbare säljprocess då besiktning redan finns utförd.
 • För att undvika missförstånd och framtida tvist.
 • Reklamationsmöjlighet i två år från datum för ursprungsbesiktningen.
 • Trygghet i köpet.

Köparens undersökningsplikt

Som köpare har man ett mycket stort ansvar enligt lag (Jordabalken kapitel 4, § 19) att undersöka huset och dess skick.

Undersökningsplikten betyder att du som köpare skall, i så stor utsträckning som möjligt, undersöka bostadens alla delar innan du köper det. I vissa fall är huset besiktigat av en besiktningsman innan dess att du köper det. Det fråntar dock inte dig som köpare din plikt att själv kontrollera huset och fastigheten.

Säljaren ansvarar inte för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller förväntat sig med hänsyn till bland annat ålder, skick, pris och byggnadssätt. Vi rekommenderar därför att ta hjälp av en besiktningsman eller en fackman så att du inte missar några fel som du ansvarar för.

FAQ

Här finner du svar på de vanligaste frågorna som rör en köpargenomgång. Har du en fråga som saknar svar? Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

En överlåtelsebesiktning innebär att besiktningsmannen gör en omsorgsfull byggnadsteknisk undersökning av fastigheten. Mark som har teknisk betydelse för byggnaden inkluderas i besiktningen. Besiktningen omfattar huvudbyggnaden samt eventuellt vidbyggt garage.

Under en köpargenomgång går besiktningsmannen noggrant igenom besiktningsprotokollet med dig och förklarar samtliga noteringar om eventuella fel, brister och risker. Vi rekommenderar en genomgång på plats i huset eftersom besiktningsmannen då, på ett tydligare sätt, kan redogöra för sina iakttagelser och eventuella missförstånd eller feltolkningar kan undvikas. Det är även möjligt att låta utföra genomgången på telefon i de fall som en platsgenomgång inte kan utföras.

Priset för en husbesiktning kan variera beroende på geografiskt område och storlek på huset. Kontakta oss så får du en snabb prisuppgift för just ditt objekt.

En köpargenomgång via oss kostar 4 300 kr och inkulderar en vitvaruförsäkring.

Nej. En överlåtelsebesiktning innehåller alltid samma typ av undersökning oavsett utförare. Vissa bolag har däremot valt att inkludera andra typer av tjänster i samband med överlåtelsebesiktningen så som exempelvis fuktmätning medans vissa valt att lägga de som tilläggstjänster.

Nej. En överlåtelsebesiktning är densamma oavsett om du är säljare eller köpare av en fastighet. Besiktningsmannen har samma skyldighet och uppdrag oavsett vem som är uppdragsgivare.

Branschpraxis är att en köpargenomgång ska utföras senast 6 månader från det att säljaren låtit besiktiga sin fastighet. Besiktningsmän anslutna till SBR-Svenska Byggingenjörers Riksförbund tillämpar bland annat detta.

Flertalet av Raksystems Independias besiktningsmän kan dock utföra köpargenomgångar senast 12 månader från det att säljaren låtit besiktiga sin fastighet. En mycket stor fördel för både säljare och köpare i en bostadsaffär. Kontakta oss så hjälper vi dig att säkerställa ovan och med bokning.

Undersökningsplikten betyder att du som köpare skall, i så stor utsträckning som möjligt, undersöka objektets alla delar innan du köper det. I vissa fall är huset besiktigat av en besiktningsman innan dess att du köper det. Det fråntar dock inte dig som köpare din plikt att själv kontrollera huset och fastigheten.

Läs mer om undersökningsplikt här

Säljarens upplysningsplikt innebär att säljaren till en bostad ska ge köparen information om de fel och brister som den känner till och som köparen kan ha svårt att upptäcka vid sin egen undersökning.

Läs mer om upplysningsplikt här

Att låta utföra en fuktkontroll i samband med en överlåtelsebesiktning eller en köpargenomgång är väldigt vanligt och något som vi kan vara behjälpliga med. Övriga tillvalstjänster som är vanliga i samband med en besiktning och som vi kan utföra är:

 • Fuktkontroll
 • Energideklaration
 • Areamätning
 • Radonmätning

Det är idag väldigt vanligt att man som säljare av ett hus låter utföra en överlåtelsebesiktning innan dess att man säljer. Om en sådan är utförd så har du som köpare två alternativ.

 1. Att göra en genomgång av det befintliga protokollet
 2. Att låta utföra en ny överlåtelsebesiktning

Någon av dessa alternativ bör och rekommenderas du som köpare att göra då du har en långtgående undersökningsplikt.

När man säljer ett hus så är man enligt lag ( Jordabalken ) ansvarig för eventuellt dolda fel i 10 år efter det att man sålt. Genom att teckna en dolda felförsäkring kan du som säljare få juridisk hjälp vid ett eventuellt anspråk och som köpare kan du känna dig trygg i att det finns hjälp att få om det är så att ett dolt fel konstateras. Läs mer om dolda felförsäkring här.

En besiktningsman utför alltid sitt uppdrag på ett, enligt branschregler, korrekta sätt oavsett vem som är beställare av tjänsten. Det innebär att besiktningsmannen inte går någon annans vägnar oavsett vem som rekommenderat hen.


Relaterade tjänster

Husbesiktning

Med hjälp av en husbesiktning kan du känna trygghet när du säljer eller köper en bostad.

Läs mer

Fuktkontroll

Fuktkontroll – ett första enklare steg för att få veta om det finns ett fuktproblem.

Läs mer

Areamätning

Skapa rätt förutsättningar under en bostadsförsäljning genom att låta utföra en uppmätning av boytan.

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.