Energioptimering

Få inblick i energiflöden och besparingsmöjligheter med energianalys.

Besparingspotential och prioriteringar

En energianalys av din fastighet eller ditt fastighetsbestånd ger insikt i energiflöden och besparingspotential. Våra energiexperter granskar dina fastigheter och fastställer vilka byggnader som har störst besparingspotential och vilka åtgärder som bör prioriteras.

En energioptimering och energianalys ger fastighetsägaren:

  • Inblick i den faktiska energianvändningen.
  • God bild av vilka besparingsåtgärder du kan göra, och hur du ska prioritera dessa i efterföljande kartläggning.
  • Tydlig redovisning av relevanta nyckeltal för energiprestandan.
  • Möjlighet att identifiera brukarbeteenden.

Utred behovet av en eventuell energikartläggning

Energianalysen eller -optimeringen görs ofta som ett steg i energikartläggning, men kan även göra separat för att identifiera besparingspotential. Fördelen med att låta utföra en energianalys är att den är mindre omfattande och tidskrävande än en fullständig energikartläggning. Energianalysen svarar på frågan huruvida det finns behov av att göra en energikartläggning eller inte. Vi rekommenderar energianalyser särskilt för mindre företag, som inte enligt lag måste utföra energikartläggning. En energianalys är ett effektivt verktyg för att effektivera energisystemet, och blir ofta en mycket mindre resurskrävande åtgärd än en energikartläggning.


Utförande

Våra energiexperter inleder arbetet med att hämta energistatistik från fastighetens energibolag. Därefter behandlar och analyserar vi data med en egenutvecklad programvara. Energianalysen ger en god indikation på vilka energiflöden som har bäst besparingspotential och därför ska rekommenderas och prioriteras. Analysen mynnar ut i en rapport med prioriteringar, åtgärdsförslag och rekommendationer om fortsättning. Rapporten svarar på frågan om det finn behov för en energikartläggning eller ska vi gå vidare på annat sätt?


Artiklar att ta del av

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Avtal med Slättö

Sustera tecknar avtal meed Slättö

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.