Energimätning

Energimätning kartlägger din energianvändning.

Ta reda på storleken av olika energiposter

Vi genomför mätningar av olika energibärare i syfte att ta reda på storleken av olika energiposter. Vi mäter bland annat energianvändningen till fläktar, pumpar och VVC. När det gäller nybyggnader använder fastighetsägaren oftast mätresultaten i samband med en energiutredning. Du kan även använda energimätningen i samband med en verifiering eller energiuppföljning inom två år efter inflyttning.  Vi utför våra mätningar både som en tillfällig mätning vid ett speciellt tillfälle, eller loggar resultat under en viss period.

Några fördelar med energimätning:

  • Vi kan verifiera beräknade värden.
  • Mätningen gör det möjlighet att åtgärda brister tidigt, innan den ekonomiska förlusten blir allt för stor.
  • Minskar risken för missförstånd och sena ändringar.
  • Underlaget för att ta fram åtgärdsförslag blir mer rätt och kvalitativt.

Energimätning i följande steg:

Raksystems konsulter läser in ritningar och utför eventuell förbesiktning. Vi identifierar eventuella arbetsmiljörisker med särskild fokus på elmätningar. Våra sakkunniga genomför ett platsbesök och installerar nödvändig utrustning. Därefter utför vi en momentan energimätning eller loggning utifrån överenskommen period.

Energimätningen avslutas med att du får en rapport som innehåller alla mätningsresultat på ett överskådligt sätt.

Läs mer om energisamordning.


Artiklar att ta del av

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Avtal med Slättö

Sustera tecknar avtal meed Slättö

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.