Svanen – ny uppdaterad version 4.0

Hållbarhetsexperten och Svanensamordnaren på Raksystems, Katja Nevalainen, ger här lite kort sina tankar om nya uppdaterade versionen av Svanen.

Nya krav för Svanen

Den nya uppdaterade versionen av Svanen har tuffare krav och förändringar. Många av kraven är bara allmänt uppdaterade men sedan har det också tillkommit nya obligatoriska krav och framför allt fler poängkrav. Det här ligger givetvis helt i linje med omvärldens ökade fokus på klimat, minskad klimatpåverkan och EU-taxonomins inträde. Bra tycker jag!

När vi tittar på nya uppdaterade versionen av Svanen vill jag särskilt lyfta fram att det nu är större fokus på klimat och energi, resurseffektivitet/cirkulär ekonomi och biologisk mångfald än tidigare.

Låt mig ge några konkreta exempel:

Energikraven är tuffare än BBR (Boverkets byggregler) och det går exempelvis att ta poäng på styrning av elförbrukning och effekttoppar. Det är numer obligatoriskt att göra klimatberäkningar och poäng kan tas för förbättrade klimatdeklarationer. På både klimatriskanalys och klimatanpassning är det numera poängkrav. Vidare innehåller nya versionen ett stort fokus på bland annat återbruk, producenters återtagningssystem, demonterbarhet och anpassningsbarhet. I den nya versionen finns nu även obligatoriska krav på inventering, åtgärder och förvaltningsplan kopplade till den biologiska mångfalden och det går att ta poäng på olika varianter av ekosystemtjänster.

Ny ansökningsportal för Svanenansökan

I samband med uppdateraringen har även ansökningsprocessen gjorts om. Numera sker ansökan via den nya ansökningsportalen, NEP – Nordic Ecolabel Portal. Förhoppningen är att detta ska förenkla ansökningsprocessen.

Jag vill också belysa att produktmatrisen kommer att uppdateras i samband med version 4 och det kommer en ny variant av produktdatabas, SCDP – Supply Chain Declaration Portal, där det redan nu går att deklarera kemiska produkter och framöver även andra produkter och byggmaterial.

Det finns en hel del andra uppdateringar som är bra att känna till och om du vill hjälper jag gärna till och presenterar dem för dig som är i en process att ta dig an de nya kriterierna, kanske både internt och externt.

Mer om Svanen

Och vill du veta mer redan här och nu? Då rekommenderar jag dig att ta del av Svanens webinarium om den nya kriterieversionen genom att klicka på länken nedan:

Webbinarium Nya byggnader (svanen.se)

En Svanenmärkning möjliggör så att den Svanenmärkta byggnaden överensstämmer med EU-taxonomin. Svanen har försökt anpassa vissa av poängkraven och en del av de obligatoriska kraven till att överensstämma med EU-taxonomin.  Där Svanen inte täcker EU-taxonomin gäller det att följa myndighetskrav.

Hållbarhetskonsult Katja Nevalainen, Green Building Services Raksystems

Katja Svanen