Kundanpassat helhetskoncept inom återbruk

Vi står mitt i verkligheten och återbruk är ett faktum som vi alla behöver agera på. Allt fler fastighetsägare tar sitt ansvar och ser över vad som är lämpligt och möjligt att återbruka i samband med ny- eller ombyggnation. Men helt lätt att se hur det skall gå till är det inte. Därför behöver hela branschen hjälpas åt för att vi skall lyckas och hitta det mest smidiga och effektiva återbruksarbetet.  Vi är alla överens om att återbruk och andra cirkulära lösningar måste öka markant när vi skall bygga nytt eller renovera och bygga om.  Det är inte helt enkelt att omsätta teorin till praktik när vi väl står inför den situationen. Flera av våra kunder ställs inför stora utmaningar vid exempelvis lokalanpassningar eller vid rivning av en byggnad.

Från ax till limpa i genom återbruksarbetet

Tillsammans med Reomti vill vi vara en aktör som kan hjälpa våra kunder från “ax till limpa” och ta ett helhetsansvar för återbruksarbetet, när kunden så önskar. Det finns inga genvägar till lyckat återbruksarbete utan det är ett faktum att vi behöver hitta rätt processer, rutiner och kanaler för att lyckas. Återbruk och andra cirkulära lösningar måste öka markant vid både ny- och ombyggnation. Reomtis och vårt samarbete ökar möjligheterna för fastighetsbranschen att lyckas.  

Återbruka för att nå koldioxidneutralitet

I dag förbrukar bygg- och fastighetssektorn stora mängder jungfruliga och ändliga resurser och bidrar till en stor del av samhällets samlade avfall. Vi börjar få brist på naturresurser och måste bli bättre på att återanvända det som redan tagits i bruk. Att återbruka produkter är så nära koldioxidneutralitet vi kan komma i dag och enligt plan- och bygglagen skall en kontrollplan upprättas för en bygg- eller rivningsåtgärd och planen skall bland annat innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand. Men hur skall man då gå till väga? 

Återbruk kan ske på flera olika sätt och alla är viktiga för att vi tillsammans ska skapa en hållbar miljö och minska miljöpåverkan inom byggbranschen.

På Reomti förespråkar vi alltid att återbruka material före att förbruka nya resurser men vår favoritåterbruksmetod är restaurering. Vi restaurerar ofta sakvaror som kök, dörrar och partier och efter vår restaurering ser de ut som nya.  Vi har även gett produkter nytt liv genom att hitta ett nytt användningsområde för dem samt i vissa fall även ny funktion som exempel kan en sliten dörr bli en fin inredningsdetalj eller ett nytt bord.

Johan Asterdahl, Arbetschef Reomti
Malin och Johan pratar

En helhetslösning

Genom att erbjuda våra kunder en helhetslösning kan vi dra nytta av våra tidigare erfarenheter, använda redan beprövade rutiner och tillvägagångssätt och på så sätt lyckas snabbare med att nå målet med fungerande återbruksarbete för fler företag.  Tillsammans erbjuder vi en unik helhetslösning för kunden med allt från målsättning, tillsätta en organisation, utföra återbruksinventering, demontering, rekonditionering och mellanlagring av varor. Med vår kompetens och erfarenhet kan vi bistå i arbetet att publicera varorna på CC-builds marknadsplats och utöver detta kan vi avfallshantera det som inte kan eller skall återbrukas. Uppföljning av återbruksarbetet är såklart mycket viktigt så att man tydligt kan se hur arbetet gått efter genomförda insatser i ett projekt. Därför följer vi alltid upp de uppsatta målen och räknar ut vilka CO2-besparingar som har gjorts.

Vi stor erfarenhet av olika byggnadstekniker och konstruktionernas uppbyggnader under olika tidsperioder, samt var det finns risk för farligt avfall i en byggnad. Det är viktig kunskap när man skall föreslå vilka byggnadsmaterial som lämpar sig för återbruk. Vi har också god erfarenhet av flera kunders återbruksarbete och har kunnat ta del av vad som fungerat bra respektive mindre bra.  
I samband med återbruksinventeringen rekommenderar vi alltid att genomföra en materialinventering för att få god överblick på eventuella skadliga ämnen. När det finns material som kunden själv inte önskar återbruka finns vi som stöd och resurs att hjälpa till att nå ut med de varorna på marknaden.

Malin Christersson, Miljökonsult Sustera

Lyckas med framgångsrikt återbrukande

Vi har i diskussion med våra kunder noterat att det inte är helt lätt att veta hur man startar sitt återbruksarbete i en organisation. Det uppstår många frågor kring t.ex. organisation, hantering av material, kostnader, hinder och resursbrist. Därför har vi i redan tidiga skeden hjälpt våra kunder med att genomföra workshops för att genomlysa alla möjligheter och hinder för att driva arbetet framåt. Helt klart är att återbruksarbetet inte är en “enmansshow”. Det är tillsammans med andra aktörer och marknaden som vi kommer kunna lyckas med framgångsrikt återbrukande. 

Hela återbruksarbetet är ett gemensamt projekt för branschen. Vi måste alla hjälpas åt för att se vad som fungerar bra, vad som kan göras bättre och lära av varandras framgångar. Vi ser fram emot framtiden och att vara en aktiv del till att vi blir mer hållbara i vårt byggande. Det fina med vår skräddarsydda återbrukstjänst är att kunden själv väljer vilka moment de vill ha hjälp med, och för dessa önskemål står vi redo för att hjälpa till.  

Vill du komma i kontakt med oss gällande återbruk?

Malin Christersson

Malin Christersson
Miljökonsult

Catarina Wallén

Catarina Wallén
Kundrelation


Artiklar att ta del av

Avtal med SHIS Bostäder

Sustera Green Building AB har tecknat avtal med SHIS Bostäder.

Läs mer

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.