Samhällsutveckling en av våra avdelningar inom Project Services

Mikael Jönsson är chef och ansvarig för vår avdelning inom samhällsutveckling, i vår division Project Services, i Stockholm. Han och hans team arbetar dagligen med projektledning i övergripande och strategiska uppdrag med fokus på hållbar statsutveckling för våra kunders projekt. Teamet består, utöver Mikael, av fem seniora konsulter med lång erfarenhet och bred kompetens i att projektleda framgångsrika uppdrag mot uppsatta mål för projekten. Katarina, Sophi, Ida, Anna och Gerd bildar tillsammans med Mikael vårt starka team som säkerställer hållbara och lönsamma projekt för våra beställare. Vår styrka och kunnighet ligger inom områdena stadsutveckling, exploatering, fastighetsbildning och markförvaltning, givetvis med stor tyngdvikt inom projektledning och även utvecklings- och interimslösningar. 

Kunder och pågående projekt

Våra kunder består av såväl kommuner och myndigheter som förvaltande och utvecklande fastighetsbolag. Oftast får vi in våra uppdrag via vunna offentliga upphandlingar men givetvis också från återkommande nöjda kunder och rekommendationer. Inget projekt är för stort eller för litet utan våra uppdrag spänner mellan allt från stadsutvecklingsprojekt till mindre detaljplaneärenden. Vi har pågående uppdrag i bl.a. projekt Slussen, Fokus Skärholmen och Barkarbystaden.  Ett ”normalprojekt” för oss löper på mellan tre till fem år och är oftast av mycket strategisk karaktär. Vi jobbar i både detaljplaneringsskedet och genomförandeskedet och gärna nära våra kollegor på avdelningen infrastruktur som är duktiga och har stor vana att projektleda just inom genomförandefasen.  

”Marknadsläget idag är givetvis tuffare även för oss, än för några år sedan men turligt nog påverkar det inte våra affärer nämnvärt då vi jobbar långsiktigt och har fler spännande projekt i pipeline. En av våra stora utmaningar just nu är att vi är för få medarbetare och behöver växa, men det är ett ganska angenämt problem med tanke på marknadsläget.” säger Mikael.

Mikael Jönsson

Mikael fortsätter ”För oss är det roligt att vi på Raksystems är helt unika med vårt erbjudande i.o.m. att vi är representerade på flera orter i Sverige och även i Finland och snart i ytterligare ett europeiskt land. Jag ser enorma möjligheter för oss att med vår styrka inom organisationen att hjälpa våra kunder som också finns på fler orter.” 

Tjänsteområden

Raksystems avdelning samhällsutveckling bistår med projektledningstjänster inom följande tjänsteområden: Stadsutveckling, exploateringsstöd, fastighetsrättslig rådgivning, stöd markförvaltning, förhandlingar och lantmäteriförrättningar. Övriga projektledningstjänster inom Raksystems Project Services är: ROT, installationsledning, miljöledning, projektledning bygg- och infrastruktur, projekteringsledning, byggledning samt rollen som kontrollansvarig i projekt.