Sälja huset!? Vad innebär en husbesiktning?

Att köpa eller sälja hus är för många av oss den största affären vi gör i våra liv.
Jag har själv sålt och köpt två hus och det är alltid lite nervöst och pirrigt på många sätt! Det jag personligen upplevt är att jag gärna vill se till att alla kort ligger på bordet. Det har gjort affärerna smidiga och trygga för alla inblandade.

Idag blir det mer och mer självklart att hus besiktigas i samband med en försäljning då en husbesiktning ofta bidrar till en tryggare och smidigare affär för samtliga parter. För mig är detta en del av att just lägga alla korten på bordet. 

Så varför en husbesiktning innan försäljning?

För dig som säljare ger en utförd överlåtelsebesiktning/husbesiktning dig ett bättre utgångsläge då husets skick och status redovisas redan i förväg. Besiktningen är också en bra hjälp för mäklaren för att kunna göra en rättvis värdering av huset. Spekulanter på visning kan känna sig tryggare med vetskapen om eventuella fel eller brister i husets aktuella skick, vilket ofta bidrar till en säkrare budgivning och affär.

Idag vill fler spekulanter kunna läsa ett besiktningsprotokoll redan på visning för att få en klarare bild av vad man köper. Det är annars tråkigt att behöva upptäcka eventuella fel och brister i efterhand som kan ändra förutsättningarna och orsaka att det blir en mer komplicerad affär än nödvändigt. Som säljare ges du också möjlighet att utföra förbättringsåtgärder. Många gånger är det små saker som man som husägare inte är medveten om såsom spruckna betongpannor, spillskydd för de vitvaror som kräver detta, och andra saker som ofta är enkla för säljare själva att åtgärda inför en visning. En husbesiktning kan med fördel även kombineras med en dolda fel försäkring som bidrar till att göra affären ännu tryggare.

Hur hjälper det köparen?

Har en överlåtelsebesiktning utförts tidigare på huset åt dig som säljare, erbjuds köpare av huset att mot en kostnad ta del av protokollet samt genomgång på plats eller per telefon. Detta hjälper köparen att uppfylla en del av sin långtgående undersökningsplikt (enl. jordabalken kap.4, § 19).

Köparen får också kunskap om sitt hus genom att det är omfattande undersökt. Tanken är därmed att slippa tråkiga överraskningar i efterhand som ingen hade räknat med.

I KORTA DRAG

✔ Besiktiga huset innan försäljning och det kan bidra till en tryggare och smidigare affär.

✔ Genom att låta göra en besiktning innan försäljning så läggs korten på bordet redan från start vilket gör att man kan slippa eventuella,  kanske tråkiga, överraskningar.

✔ Många spekulanter vill idag kunna läsa ett besiktningsprotokoll redan på visning.

✔ Möjlighet till förbättringsåtgärder innan visning.