Ramavtal med Tierps kommun

Raksystems har tecknat ramavtal för rollen som Skadeutredare i Tierps kommuns fastighetsbestånd

Tierpsbyggen är ett kommunägt bostadsföretag. I över fem decennier har Tierpsbyggen varit verksamma med att bygga och förvalta bostäder åt kommunens invånare. De förvaltar cirka 1 800 bostäder fördelade på 11 orter samt 35 742 kvm lokalyta. Ambitionen hos Tierpsbyggen är att hela tiden ligga steget före så att de i möjligaste mån kan förekomma olika problem. Vi på Raksystems vill gärna bistå i det arbetet och arbeta för nöjda slutkunder i sina boenden i Tierpskommun. Avtalet omfattar även Tierps kommunfastigheter AB som bygger och förvaltar Tierps kommuns verksamhetslokaler där arbetet med att förebygga och säkerställa god inomhusmiljö har lika hög prioritet.