Raksystems tecknar ramavtal med Locum på Miljökonsulter inom byggprojekt

Raksystems tecknat ramavtal med Locum AB som är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på ca 2 miljoner m2 lokaler i Stockholms län. Fastighetsbeståndet ägs av Region Stockholm men fastighetsförvaltningen sker genom Locum AB. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet. Locum AB ägs till 100 % av Region Stockholm.

Locums ledord är Lyhördhet, Ansvarstagande, Tydlighet och Handlingskraft. 

Vårt gemensamma avtal löper fr.o.m första januari 2024 och två år framöver. Därefter äger Locum möjligheten att förlänga avtalsperioden med ytterligare två år, ett år i taget.

Locum

Raksystems

Vi har god affärsrelation och erfarenhet av samarbete med Locum sedan tidigare. Nu gläds vi såklart extra mycket över fortsatt samarbete tack vare vårt nya avtal gällande Miljökonsulter för deras byggprojekt. Vi på Raksystems ser fram emot att tillsammans med Locum göra skillnad för hållbara byggnader och välmående människor, säger Fredrik Lindhagen Raksystems Sverige

Fredrik Lindhagen