Raksystems tecknar avtal med SISAB

SISAB och Raksystems i nytt ramavtal gällande Miljösamordnare och Miljöinventerare 2022

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholms stadshus AB. Bolaget omsätter drygt 2 miljarder kronor och äger cirka 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB 1,8 miljoner kvm, där ungefär 200 000 människor vistas dagligen.

Avtalet börjar gälla 1 september 2022 och löper på i två år med möjlighet till förlängning.

”Vi på Raksystems är glada att få vara en del i SISABs så viktiga miljöarbete och ser fram emot våra gemensamma kommande projekt.”

Fredrik Lindhagen kontaktperson i avtalet med SISAB
Fredrik Lindhagen Säljchef
Green Building Services