Raksystems tecknar avtal med Botkyrka kommun

Raksystems har tecknat ramavtal avseende utförande miljöutredningar i inomhus- och utomhusmiljö med Botkyrka kommun.

Botkyrka kommun har efterfrågat en samarbetspartner i form av teknisk konsult som aktivt jobbar tillsammans med dem mot de visioner, mål och ekonomiska ramar som sätts upp av beställaren inför projektering. Ramavtalet omfattar miljöutredningar i inomhus- och utomhusmiljö inom delområde 5 – Luftmätningar inom Botkyrka kommun.

Avtalet trädde i kraft den 2023-12-20 och löper på i två år med möjlighet till ytterligare två års förlängning, ett år i taget.

Botkyrka kommun logo

Raksystems

Vi är glada och tacksamma för avtalet. Nu skall vi vårda och göra vårt bästa för att skapa en god affärsrelation med Botkyrka kommuns organisation. Vi ser fram emot att tillsammans skapa bättre byggnader, mer välmående människor och på så vis en mer hållbar värld,  säger Fredrik Lindhagen Raksystems Sverige

Fredrik Lindhagen