Raksystems investerar ytterligare 35 M€ i Geolo

Raksystems investerar ytterligare 35 M€ i den innovativa och unika lösningen Geolo för att fortsätta bekämpa klimatförändringarna

Syftet med vår unika Geolo lösning och tjänst är att reducera CO2-utsläpp och energiförbrukningen under produktionsfasen av byggnader. Nu har Raksystems Group beslutat att investera ytterligare 35 miljoner euro i Geolo, med målet att utveckla och förstärka vår lösning och organisation ytterligare, för en fortsatt expansion även utanför Finlands och Sveriges gränser.

Nästa steg i expansionen 2023 blir den norska marknaden

Geolo lanserades i februari 2022 i Finland och i juni 2022 i Sverige. Den innovativa Geololösningen, använder sig av bergvärmeenergi tillsammans med en prisbelönt teknisk lösning för att radikalt minska CO2 emissioner, energianvändningen och ekonomiska kostnader under produktionstiden av en byggnad. Med hjälp av Geololösningen upprätthålls en kontrollerad och kontinuerligt övervakad miljö vilket i sin tur ger optimala produktionsförhållanden både för de som arbetar i byggnaden samt för byggnaden och dess konstruktion. Samtidigt som lösningen skapar optimala produktionsförhållanden och gynnar miljön blir effekten också ekonomiska fördelar för projektet.

Intresset för Geololösningen har varit stor ända sedan lansering och vi ser en stor exportpotential framför oss. Geolo har lanserats och driftsatts i flera projekt i både Finland och Sverige men vi ser också en stor potential att expandera med vår unika lösning utanför vår befintliga marknad med Norge som ett naturligt steg på vår resa i och med vår planerade ekonomiska investering. Ytterligare tänkbara marknader att lansera Geolo på i framtiden är Tyskland, Polen och Nordamerika säger Raksystems Group VD Marko Malmivaara.

Hundratals nya arbetstillfällen inom området

Den affärsmöjlighet som vår miljövänliga lösning Geolo ger kommer att generera närmare hundra nya arbetstillfällen inom kommande år på våra olika marknader. Den kommer också skapa lika många arbetstillfällen i produktions- och leverantörskedjan. Det finns också investeringsplaner för tillverkningsanläggningar för att möta den snabbt växande efterfrågan från kunderna.

”Byggbranschen står idag för ca 11% av de globala CO2-utsläppen och vi måste göra allt vi kan för att nå målet att kontrollera och hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. Vi upplever en energikris över hela världen och nya innovativa lösningar för att minska energiförbrukningen och CO2-utsläppen är avgörande för att nå vårt mål.” säger Janne Vanhanen, VD för Raksystems Climate Solutions Oy.

De huvudsakliga fördelarna med Geolo lösningen är:

Energikrisen och klimatförändringarna slår hårt mot oss och vi behöver alla arbeta hårdare för att skapa mer energieffektiva och miljövänliga lösningar för att stoppa den globala uppvärmningen. På en byggarbetsplats kan vi snabbt åstadkomma markanta förbättringar samtidigt som vi spar pengar för kunden. Hur snabbt dessa ändringar sker ligger i händerna på byggföretagen och byggherrarna som fattar de avgörande besluten. Vår Geololösning finns nu på plats redo att göra världen till en bättre plats.” säger Janne Vanhanen, VD för Raksystems Climate Solutions Oy.

För mer information

Janne Vanhanen

Janne Vanhanen
Raksystems Climate Solutions Oy
+358 41 731 4495
janne.vanhanen@raksystems.fi