Raksystems i samarbete med MVB i Skåne

Tillsammans med MVB i Skåne utför vi BREEAM Excellent projekt i Åstorp

Vi är stolta och glada att presentera vårt samarbete med MVB Syd i Skåne i deras BREEAM Excellent projekt, Panattoni, i Åstorp. Projektet har nu startat och avser en logistikbyggnad om 45 000 BTA, LOA Lager plan 1, 39 854 kvm varav entré utgör 150 kvm, LOA Lager plan 2, 5 153 kvm varav kontor utgör 650 kvm. Panattoni i Åstorp skall Breeamcertifieras enligt nivå Excellent. Raksystems kommer bistå MVB Syd i Skåne i rollen som Breeam AP och Breeam Assessor. Utöver det kommer vi bistå MVB Syd i Skåne i energi- och fuktsäkerhetsarbetet för projektet.

Om MVB

MVB är ett av Sveriges största familjeägda byggbolag medverksamhet inom byggentreprenader,
byggservice, anläggning och projektutveckling.
Deras kunder är privata företag och offentlig sektor.

Vill du veta mer om projektet och vårt uppdrag är du välkommen att kontakta Cristian Nae miljöledare på Raksystems.

Cristian Nae