Raksystems har tecknat ramavtal med CapMan

CapMan Real Estate är en nordisk fastighetsinvesterare. De förvärvar, förbättrar och utvecklar fastigheter i större nordiska städer, med ett tydligt fokus på att utveckla miljömässiga och sociala aspekter, de tar ansvar för att skapa positiv inverkan på samhällen.

CapMan och Raksystems finns båda etablerade på flera gemensamma orter där ett strategiskt partnerskap kan skapa synergier för lönsamma och hållbara affärer för båda bolagen. Vårt gemensamma avtal syftar till att fördjupa, stärka och främja ett långsiktigt strategiskt samarbete mellan bolagen i syfte att stötta CapMans mål att utveckla en fastighetsportfölj med ännu starkare kassaflöden, större fastighetsvärde och mindre klimatpåverkan.

Ramavtalet omfattar samtliga Raksystems tjänster inom samtliga våra divisioner för B2B.

Ramavtalet började gälla fr.o.m slutet av januari 2024 och löper på fram till sista december 2025.

”Vi är mycket stolta och glada över vårt samarbetsavtal med CapMan. Vi har gemensamma värderingar och en mycket liknande fokus i vår verksamhet beträffande lönsamma affärer i kombination med mindre klimatpåverkan. Det ligger helt i linje med hur vi på Raksystems vill agera på marknaden. Nu ser jag fram emot hur vårt gemensamma arbete för att stötta och hjälpa CapMan i sin fortsatta utveckling.” säger Axel Sturesson, divisionschef Project Services Raksystems.

Axel Stureson