Raksystems har tecknat avtal med Sveriges Allmännytta

Raksystems och Sveriges Allmännytta tillsammans mot en hållbar framtid

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag i hela Sverige. Sveriges Allmännytta AB bistår dess medlemmar så att de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden och på så sätt bidra till en hållbar utveckling ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Avtalet med Sveriges Allmännytta avser

Konsultstöd för att ställa klimatkrav på leverantörer

Raksystems kommer att stötta Sveriges Allmännytta till att nå målen inom Klimatinitiativet genom:

Avtalstid

Avtalet startar 1 juni 2022 och löper i fyra (4) år med rätt att sägas upp efter 18 månader.

Fredrik Lindhagen
Fredrik Lindhagen säljchef Raksystems Dry-IT

”När jag läser om allmännyttans betydelse ”att undanröja bostadsbrist och höja bostadsstandarden” så gläds jag över att vi, genom vårt samarbete, får vara en del av detta arbete. Nu ser vi fram emot att tillsammans arbeta för välmående byggnader, människor och miljö.”