Raksystems blir Sustera

Robert Kühnel

Med sin nya strategi siktar koncernen på att under de kommande åren tredubbla omsättningen, öka antalet anställda och att expandera till flera nya länder. För att stötta tillväxtstrategin byter koncernen nu namn till Sustera .

Raksystems, som är ledande experter inom fastighetstjänster med fokus på att skapa välmående fastigheter i Sverige och Finland, lanserar nu sitt nya varumärke Sustera. Ett namn och varumärke som kommer att antas av samtliga dotterbolag i koncernen.

— Som en del av den nya strategin är vårt mål att skapa en starkare och mer enad koncern där hållbarhet är en central del för att stödja vår internationella tillväxt, säger Tuomas Qvick, vd för Sustera.

— Raksystems är ett välkänt namn i Finland, men då vi förvärvat 16 företag i Finland och Sverige under de senaste tio åren blir det viktigt att skapa ett samlat varumärke för alla dessa företag. Det nya namnet Sustera återspeglar kärnan i vår verksamhet och vårt värdeerbjudande: Buildings are for life, förklarar Tuomas Qvick.

Susteras erbjudande täcker idag tjänsteområdena besiktningar, hållbarhetstjänster och projektledning. 

— Vårt tjänsteutbud kan sammanfattas i tre ord: utvärdera, utveckla och förädla. Det betyder att vi kan erbjuda våra kunder tjänster för deras fastigheters hela livscykel, säger Tuomas Qvick.

Tillväxt på nya europeiska marknader

Koncernens nya strategi innehåller ambitiösa planer för expansion till nya marknader. Förutom att ytterligare stärka sin närvaro i Norden kommer Sustera fokusera på strategiska förvärv för att etablera sig i Storbritannien, DACH och Benelux.

Det hållbarhetsinriktade investmentbolaget Trill Impact förvärvade 2022 en majoritetsandel av Raksystems med det gemensamma målet att göra bolaget till en ledande aktör för hälsosamma och effektiva byggnader i och utanför Norden.

— Vi ser fram emot ett fortsatt nära samarbete med Sustera med ambitionen att tillsammans skapa en ledande paneuropeisk expert inom hållbarhetsrelaterade tjänster för fastigheter genom hela dess livscykel. Vi ser Sustera som en föregångare inom välmående fastigheter och hållbara byggtjänster och vi ser en betydande potential att kunna driva positiv förändring inom byggnaders energieffektivitet och inomhusklimat. Vi hoppas att våra erfarenheter att expandera företag internationellt ska bidra till att hjälpa Sustera att bli en ledande aktör på den europiska marknaden, säger Johan Lundén, partner på Trill Impact Advisory.

Hållbarhet kärnan i Susteras affär

Byggnader utgör en stor utmaning för klimatet. Enligt Europeiska kommissionen finns det idag över 220 miljoner byggnader i Europa, varav över en tredjedel är äldre än 50 år och där 75 procent av byggnaderna idag inte är tillräckligt energieffektiva. Detta innebär att befintliga byggnader står för hela 40 procent av all energikonsumtion och 36 procent av utsläppen av växthusgaser. Sustera gör det möjligt för fastighetsägare att möta denna utmaning genom att erbjuda tjänster för fastigheternas hela livscykel.

EU har åtagit sig att bli klimatneutralt till 2050 och hållbarhet blir en allt viktigare aspekt inom bygg- och fastighetsindustrin, både via EU-förordningar och när lokal lagstiftning skärps. Fastighetsägare måste då överväga hur till exempel energieffektivitet och krav på nollutsläpp påverkar deras verksamheter. Överenskommelser som Direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) och Fit for 55 kräver att byggnaders utsläpp reduceras avsevärt, samtidigt som de ska bli mer hälsosamma för människorna som nyttjar dem.

— Hållbar förvaltning kan inte längre ses som en lyx för utvalda byggnader inom EU. Alla byggnader behöver anpassas till EU:s nya regelverk och taxonomi. Ett livscykelperspektiv kommer att krävas för en lönsam verksamhet och för att säkerställa en grönare och bättre framtid. Och viktigast av allt – vi måste inse att byggnader har en enorm inverkan på hälsa och välbefinnande för de som använder dem, säger Tuomas Qvick.

Om Sustera Group:

Mediekontakt:

Robert Kühnel, vd, Sustera Sverige, telefon +46 (0)70 149 02 83
E-post: robert.kuhnel@sustera.com

Om Sustera

Sustera är ett branschledande företag med fokus på fastigheters hela livscykel. Med rötter i Norden som sträcker sig tillbaka till så tidigt som 1989 och med över 700 dedikerade experter ser vi till att byggnader ökar i värde och blir mer hållbara. Vår vision är att accelerera utvecklingen mot mer hållbar förvaltning och byggnation av fastigheter.

Vi erbjuder tjänster för en byggnads hela livscykeln. Våra experter besiktigar, undersöker och utför utredningar. Vi ger råd som förebygger problem och minskar kostnader för både nya och befintliga byggnader. Vi ser till att alltmer strikta krav på hållbarhet och energieffektivitet uppfylls. Vi projektleder, utreder och övervakar både renoverings- och nybyggnadsprojekt.

Sustera – Buildings are for life.

Om Trill Impact:

Trill Impact är ett nytänkande Impact House med cirka 1,2 miljarder euro i förvaltade tillgångar inom tre strategier; Impact Private Equity, Impact Ventures och Microfinance. Med ett team på drygt 55 erfarna experter i Norden, Tyskland, Luxemburg och USA, har Trill Impact som ambition att bidra till positiv förändring i omvärlden genom investeringar där konkurrenskraftig finansiell avkastning kan förenas med en långsiktig positiv inverkan på FN:s globala hållbarhetsmål. För mer information, besök: www.trillimpact.com