Radonmätning – långtidsmätning eller korttidsmätning?

Vad är egentligen radon och vilken typ av mätningar ska man utföra för att få rätt värden? Varifrån kommer radon och vem är ansvarig för att låta utföra mätningarna? Det är frågor som vi ger svar på i den här artikeln om just radon och radonmätningar.

Vad är radon och varifrån kommer det?

Radon är en osynlig och luktfri gas. Radium bildas när uran sönderfaller. Uran och radium finns naturligt i våra jordarter och i berggrunden. När gasen sönderfaller bildas radioaktiva metallatomer som kallas radondöttrar. Dessa små partiklar fastnar på damm som vi andas in, vilket gör att radonet kommer in i våra luftrör och lungor. Radongas avgår även från byggnadsmaterial och främst från s.k. blåbetong, ett byggnadsmaterial som tillverkades i Sverige mellan ca 1929 och 1975. Blåbetong innehåller alunskiffer med hög radiumhalt. Eftersom radon kan öka risken för lungcancer bör radonhalten undersökas regelbundet och åtgärdas vid behov.

Hur går en radonmätning till?

Vad är det för skillnad på lång- och korttidsmätning och hur går mätningarna egentligen till?

Radonmätningar kan göras året om, men eftersom vi vädrar mer under sommarhalvåret är radonhalten generellt lägre på sommaren. De termiska drivkrafterna är större under vinterhalvåret, vilket leder till ökad mängd inläckage av markradon. Av den anledningen är mätningar gjorda under vinterhalvåret mer tillförlitliga.

Korttidsmätning av radon

Korttidsmätning med radonlogger

En korttidsmätning av radon ger ett snabbt svar på radonfrågan. Mätningen pågår oftast mellan tre och sju dagar. Korttidsmätningen genomförs i regel med hjälp av en radonlogger som läser av radonhalten. Mätarens data sammanställs sedan av radonsakkunnig till en kurva som visar medelvärdet från mätperioden och radonhalten i byggnaden som varierar över dygnet. Exempelvis är radonhalten på en arbetsplats generellt lägre under dagtid då ventilationen är påslagen, för att sedan stiga under natten då ventilationen stängs av. Loggern kan även ge en ledtråd om vad som ligger bakom de förhöjda radonhalterna.

Korttidsmätning med spårfilmsdosa

En korttidsmätning av radon kan även göras med hjälp av spårfilmsdosor. Spårfilmsdosorna hängs upp centralt i vistelserum, som sovrum eller vardagsrum. Dosan placeras alltid i vistelsezon, ofta i en bokhylla, taklampa eller dylikt. I rumsluften faller radongasen sönder till små partiklar, eller så kallade radondöttrar, som då ger små rispor på spårfilmen. Ju fler rispor som finns i spårfilmen när spårdosorna samlas in, desto mer radongas finns det i luften i rummet.

Spårfilmsdosan sänds efter mätningen till ett laboratorium, där man läser av spårfilmen. Av en spårfilmsmätning får man ett medelvärde för radonhalten i byggnaden.

Hur kan man använda en korttidsmätning?

Korttidsmätningar är fördelaktigt att använda sig av för att få snabba svar på hur radonhalten varierar i en bostad. Om man står inför försäljning av en fastighet och en radonmätning inte utförts i byggnaden, är en korttidsmätning ett enkelt sätt att ge svar på radonfrågan. Det finns även alltid skäl att utföra mätningar efter ombyggnation.

Med hjälp av korttidsmätning kan man enkelt kontrollera att utförda radonåtgärder haft avsedd effekt. Mätning innan tätning och efter tätning ger ett kvitto på radonåtgärdernas effektivitet.

Har du mätt radonhalten på din arbetsplats?

Visste du att det sedan 2018 är arbetsgivaren och inte fastighetsägaren som ansvarar för att radonmätning utförs på arbetsplatsen? Tipsa din arbetsgivare och kolla att radonmätningen är utförd

Oops! This video will not be shown because you have disabled the marketing cookies. To see the video, accept marketing cookies.

Video skapad av Strålsäkerhetsmyndigheten
Radondosor radonsakkunnig
Spårfilmsdosor
Analys av radonspårdosor
Analys av spårfilmsdosor

Långtidsmätning av radon

Att göra långtidsmätningar är ett myndighetskrav som ska utföras såväl i bostäder som på arbetsplatser. Gränsvärden för radonhalten är 200 Bq/ m3 inom bägge områdena.

Långtidsmätning utförs under eldningssäsong

Långtidsmätningen måste utföras under eldningssäsong, vilket är från 1 oktober till 30 april. Radonmätningar bör utföras vart tionde år. Om byggnaden genomgår en mer omfattande ombyggnation eller ett stambyte, bör nya radonmätningar utföras även i samband med det. Långtidsmätningen utförs med hjälp av spårfilmsdosor och pågår i minst två månader.

Loggers används inte vid långtidsmätningar, eftersom det skulle bli för kostsamt att ha loggers ute under en så lång tidsperiod. Då en långtidsmätning på en arbetsplats visar för höga radonhalter kan man använda sig av en korttidsmätning med logger som komplement till långtidsmätningen. Korttidsmätningen kan då verifiera att radonhalten i luften är tillräckligt låg under arbetstid.

Lång- och korttidsmätningar kan med andra ord med fördel användas tillsammans för att få en helhetsbild av radonhalterna över tid och hur halterna varierar under dygnet.

Fyra snabba om lång- och korttidsmätning av radon

Ta gärna kontakt om du har frågor gällande radon

Vi på Raksystems har lång erfarenhet av att arbeta med radon. Våra tjänster inom radon är bland annat utredningar, mätningar, åtgärdsförslag och sakkunnigstöd. Välkommen att kontakta Malin Christersson, certifierad radonsakkunnig och ansvarig för vårt affärsområde för radontjänster.

Malin
Malin Christersson
Certifierad radonsakkunnig
+46 (0)708 46 44 97
malin.christersson@sustera.se