Utvändig renovering av fastigheterna Valsta och Tingvalla

Upprustning av miljonprogamshus

Mellan Stockholm och Uppsala äger fastighetsägaren Victoriahem två fastigheter, Valsta och Tingvalla. Fastigheterna bebyggdes under 60-talet som en del av miljonprojektet och innefattar 6 huskroppar på 7-8 våningar med 331 lägenheter och 38 lokaler.

Tillsammans startade vi ett projekt innehållande:

 • Tilläggsisolering av fasad
 • Putsning av fasad
 • Omläggning av tak
 • Tilläggsisolering av vind
 • Byte av samtliga fönster och fönsterdörrar
 • Byte av balkongskärmar
 • Målning och lagning av betong och puts på balkonger
 • Målning utvändiga dörrar
 • Målning och lagning av utvändiga källarmurar
 • Lagning av utvändiga källartrappor
 • Asbestsanering
 • Nya entrépartier
 • Nya entrétak
 • Ny fasadarmatur
 • Målning av plåtpartier

Omfattande upprustning för att förlänga fastigheternas livstid

Fastigheternas underhåll hade varit sparsamma och byggnaderna hade därför stora behov av renovering. I detta skede började vår kontakt med Victoriahem. Samarbetet började med en statusbesiktning 2018 där vi gick över fastigheternas kondition och status. Efter besiktningen av fastigheterna kom man fram till att ett flertal åtgärder behövde genomföras ganska omgående. Victoriahem landade i att de skulle behöva göra en ordentlig upprustning för att förlänga byggnadernas livstid.

Efter att ha stämt av förutsättningarna för byggnaden, hyresgästerna och fastighetsägaren gjorde vår projektledare upp en plan. Planen presenterade hur Victoriahem under en tvåårsperiod skulle kunna rusta upp fastigheterna på ett kostnadseffektivt och genomförbart sätt.

Projektledning med noggranna beslut och uppföljningar

Vår projektledare jobbade i nära kontakt med Viktoriahem från tidigt skede. Vi ansvarade även för upphandling av entreprenör, och på så sätt skapades de bästa förutsättningarna för den omfattande renoveringen. Projektet har genomsyrats av noggranna beslut och uppföljningar under hela processen. Tack vare det har vår projektledare tillsammans med Viktoriahem lyckats förbättra och lyft fastigheternas livslängd. Samtidigt har vi lyckats skapat en trevligare och bättre miljö, både invändigt och utvändigt.  

Förutom projektledning och statusbesiktning så tillhandahöll vi även kontrollansvarig och utförde slutbesiktningarna i innan entreprenaderna avslutades.


Artiklar att ta del av

Avtal med SHIS Bostäder

Sustera Green Building AB har tecknat avtal med SHIS Bostäder.

Läs mer

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.