Referensprojekt i Finland med Susteras unika GEOLOlösning

Geolo kontainer

Gymnasieskola i Esbo Mattby

GEOLO är en byggvärmelösning för projekt som vid färdig produktion skall driftas med bergvärme. Då har Sustera utvecklat en unik tjänst som nyttjar bergvärmen redan under produktionstiden och på så vis skapar en miljövänlig och kostnadseffektiv byggvärmelösning för vår kund. I Finland har vi nyligen avslutat ett gemensamt projekt för vår kund SRV där de varit mycket nöjda med GEOLO som lösning.

Vi passade på att intervjua Per Strandberg, vår kund på SRV, som varit på plats under projektets gång, om vad han och de tyckte om GEOLO som lösning och Sustera som leverantör.

Vad är det för typ av byggnad ni bygger?
Per: Vi bygger en gymnasieskola i Esbo Mattby med plats för ungefär 900 elever.

Hur stor är byggnaden?
Per: Byggnaden kommer att omfatta mer än 11 000 m2 (BTA). Byggandet av skolan påbörjades i slutet av 2020 och ska vara färdig i slutet av 2023. Förutom studiemiljöerna kommer skolan även att innehålla en idrottshall för tävlingsaktiviteter. Skolans utrymmen kommer att vara så konstruerade att den rymmer ett brett spektrum av aktiviteter och den kommer även att vara utformad så att den kan kombineras för att användas av större undervisningsgrupper. Det är så kallade ”Konvertibla inlärningsmiljöer”

Hur länge har ni haft vår tjänst GEOLO i drift i byggnaden?
Per:  GEOLO installerades i september 2022 på SRV:s Mattby gymnasium bygge och monterades ner nu i maj 2023. Så den totala användningsperioden av GEOLO var 9 månader.

Vad skulle du vilja säga har gått extra bra i projektet tack vare GEOLO?
Per: Något vi helt klart har noterat är att byggförhållandena och inomhusklimat har varit särskilt goda tack vare GEOLO. Dessutom har vi konstaterat att luften renats kontinuerligt och vi har hela tiden haft rätt inomhusklimat på bygget vilket har kortat ner torkningstider för konstruktioner och betong samt har hållit byggnadens inomhusmiljö god och kvalitet hög.

Vad kan vi dra för lärdomar och vad har gått mindre bra med GEOLO och som vi kan göra bättre nästa gång?
Per: Om det skulle vara möjligt så är det önskvärt att ha färre värmeslangar på plats för det blev ett något störande moment, speciellt i slutskedet av bygget. Jag tror det kan vara svårt att få till men som tur är planerades allt väldigt noggrant och väl från Sustera håll var de bästa platserna för värmeslangarna skulle placeras för att de skulle vara minst i vägen för oss.

Kan ni se hur mycket pengar ni sparat genom att använda GEOLO i ert projekt?
Per: Beräkningarna som gjordes inledningsvis är det betydligt billigare att värma med bergvärme än de traditionella uppvärmningsmetoderna såsom olja, fjärrvärme och direktverkande el.

Hur kom ni i kontakt med GEOLO lösningen första gången?
Per: Janne Vanhanen som är grundare och upphovsman till GEOLO-lösningen kontaktade vår projektledare och gav en presentation om vad GEOLO är. För oss var denna lösning en helt ny möjlighet för oss. Vi beställde GEOLO till vårt projekt för uppvärmning och säkerställande av inomhusklimat och allt fungerade som utlovat.

Vad kul att ni är nöjda med vår lösning får jag då passa på att fråga hur ni upplevt servicen hos kontaktpersoner på Sustera genom projektets gång, det är ju minst lika viktigt som själva tjänsten?
Per: Vi upplever att våra kontaktpersoner på Sustera har varit vänliga och professionella och alltid ställt upp och hjälpt oss. Underhållsåtgärder och skötsel för uppvärmning och annat har fungerat bra. Om det har uppstått något problem på bygget, så har vi ringt er och ni har nästan omedelbart infunnit er på bygget eller i längsta fall inom en dag har ni varit på plats för att utföra nödvändiga åtgärder. Mestadels har ärendena handlat om just förflyttning av värmeslangarna. Men på det stora hela har servicen varit bra. ”Vi är nöjda med er service”.

Är det något nytt du lärt dig tack vare GEOLO-lösningen i ert projekt som du tar med dig till framtida projekt?
Per: Jag tar absolut med mig att det är möjligt att värma upp en byggplats under byggfasen med bergvärme och vatten-luftvärme. Det var en ny sak för oss alla. Många kommer att minnas hur hög kvalitet inomhusluften och förhållandena på bygget var tack vare GEOLO. I nya projekt kommer det säkert övervägas starkt till möjligheten att använda GEOLO och iallafall om projektet har bergvärme som slutliga uppvärmningsmetod.

Har du någon övrig tanke eller fundering kring GEOLO som jag kanske glömt bort att ställa fråga om nu?
Per: Nej, jag tycker du täckt in frågor som jag hade svaren på kring min upplevelse av GEOLO som lösning. Det jag kan skicka med är att många i vårt team var skeptiska om GEOLO-systemet verkligen skulle kunna värma upp byggarbetsplatsen på vintern och under byggfasen. Men det visade sig att uppvärmningen fungerade fint under hela uppvärmningssäsongen. Det fanns inte en enda dag utan pågående uppvärmning. Det var inte heller några tekniska problem eller läckage i slangarna eller värmeutrustningen. Så värt att nämna är att uppvärmningen fungerade 24/7 under hela perioden. Bygget var alltid varmt och inomhusklimatet var alltid bra samt alla andra apparater som hör till GEOLO-tjänsten var definitivt en stor bonus för byggnadens helhetslösning.

Per: Väl värt att nämna avslutningsvis är hur mycket CO2 utsläpp GEOLO sparar på bygget jämfört med andra uppvärmningsmetoder. I Mattbyskolan så sparas det 5,5% av Livscykelutsläpp som är en betydlig mängd.
Det här understödjer helt klart våra mål när vi har koldioxidfria byggarbetsplatsers på SRV.

Tack Per för din vänlighet och för tid att besvara om hur du och ert byggteam upplevde GEOLO-lösningen.

Per: Tack själva!

Fakta

Vill du veta mer om GEOLO och komma i kontakt med någon av våra experter inom området?
Kontakta gärna: Peter Sunvisson