Projekteringsledningsprojekt andra Hötorgsskrapan

Hötorgsskrapan

Sustera hjälper Vasakronan i deras stora renoveringsprojekt av andra Hötorgsskrapan.

Projektet har löpt på under hela fyra år och inneburit både fasadrenovering och uppfräschning av hela interiören. Nu närmar det sig projektet sitt slut. Till sommaren 2024 är stora delar av byggnaden klar och nya hyresgäster hälsas välkomna av Vasakronan.

Ansvarig från Sustera är Joakim Byqvist som har hjälpt Vasakronan att projektleda hela entreprenaden för skrapan.

“Det har varit både givande och utmanande men det har gått riktigt bra”

Lite kuriosa är att återanvändning har tillämpats i projektet för till exempel den fina bänken som du kan se på en av bilderna. Man tog aluminium från fasaden som revs. Den sanerades sedan från asbest och PCB (polyklorerade bifenyler) och skickades till Småland för smältning och bearbetning. Resultatet blev nya bänkar och växtkärl som nu är tillbaka i fastigheten.

Snabba fakta:

Kund: Vasakronan
Ort: Stockholm
Projekt färdigställt: 2024
Tjänst: Projekteringsledning
Kontakt: Joakim Byqvist