Packrummet 5

Byggledning av mark- och anläggningsarbete i nya bostadsområdet Packrummet

Stockholm stad fortsätter att omvandla det gamla industriområdet vid Årstabergs station, lite söder om Stockholm, till ett nytt bostadsområde. Våra projektledare inom mark och anläggning har varit involverade i genomförandet som byggledare för etapp 5.

Inom projektet Packrummet i Årstaberg byggs cirka 1000 bostäder, 3 förskolor och en grundskola. Bostadsbebyggelsen består av tre kvarter med slutna gårdar, ett friliggande hus vid den centralt belägna parken och fem punkthus. En allmän kvartersmark skapades sedan centralt i området och naturparken i planens nordöstra del rustades upp. Projektet delades upp i sex etapper där vår byggledare var med i den femte etappen Packrummet 5.

Infrastruktur och projektledning

Vårt uppdrag inkluderade rivning och markarbeten runt övre halvan av gata A och Sjöviksbacken fram till parken, samt hela gata B, D och F. I uppdraget ingick omfattande rivning av befintliga vägar läggning av el-, vatten-, dag- och spillvattenledningar. Inom ramen för uppdraget ingick även uppförande av nya gator, gjutning av stödmurar, iordningställde av planteringsytor samt plantering av träd och rabatter.

I projektet var det väldigt viktigt att tredje man kunde ta sig till pendeltågsstationen och skolan på ett säkert sätt och därmed lades extra vikt på samordningen av markarbetet. Projektet var en generalentreprenad med en entreprenadsumma på 24 miljoner.