P-hus i Hagastaden

Byggledning för parkeringshus i Hagastaden i Stockholm

Hagastaden är en ny och attraktiv stadsdel som ligger mellan Vasastan och Solna. I Hagastaden kommer parkering på gatan att vara begränsad och för att bemöta behovet av parkering för boende, arbetande och besökande bestämde man sig för att bygga ett stort parkeringshus under mark.

Detta parkeringshus byggs av Stockholm parkering och det nya 550 m långa P-huset planeras ha 1037 p-platser, varav 100 procent av platserna med laddningsmöjligheter när det är klart. Vid öppnandet kommer det vara det garage med flest laddstationer i Europa. 

P-hus Hagastaden ligger under markytan i det gråmarkerade området, under parken. 
Bild: Stockholm Parkering  

Projektet beräknas färdigställas under 2022

När garaget är färdigt anläggs stora delar av Norra Stationsparken på dess tak. Norra Stationsparken blir rekreationsområdet i Hagastaden med grönområden och fontäner samt med plats för marknader och evenemang.  

Den totala byggnationen påbörjades 2014 och delar av P-huset planeras driftsättas under 2022.

Bygget genomförs i en generalentreprenad och vi har i detta projekt bidragit med byggledare i uppdraget sedan 2018. 

Mer om projektet

Vill du se hur de första parkeringsplatserna ser ut? Se film här.

Vill du se hur parken ovanom parkeringshuset kommer se ut. Läs mer och se film här.

Läs mer om Hagastaden på Stockholm växer.