Miljöledning – Brf Skogsgläntan

I Västerås uppför HSB Mälardalen etapp 1, Brf Skogsgläntan, som består av två flerbostadshus om ca 3400 kvm. Inflyttning beräknas till kvartal 1, 2023. HSB har som mål att certifiera alla sina nyproduktioner enligt Miljöbyggnad med lägsta nivå Silver och Brf Skogsgläntans två byggnader är båda preliminärt  certifierade  enligt Miljöbyggnad 3.1, med totalbetyget Silver. Verifiering kommer att ske senast två år efter drifttagande.

Miljösamordning
Illustration: HSB/Bygd Arkitektur

Miljöbyggnadscertifiering och dagsljusberäkning

Vårt uppdrag innebär att i rollen som miljösamordnare hjälpa HSB Mälardalen att uppnå satta miljö- och hållbarhetskrav under hela projektet från programhandling till inflyttning. Rollen omfattar bl.a. att följa upp och samordna certifieringsprocessen mot Miljöbyggnad, nivå Silver samt att stötta och vägleda beställare, projektörer och entreprenörer i miljö- och certifieringsfrågor.Förutom miljösamordning har vi hjälpt HSB att som underlag för bygglov och certifiering ta fram dagsljusberäkningar för båda husen.

Utöver kraven som ställdes för Miljöbyggnadscertifieringen har uppdraget även innefattat uppföljning av HSBs egna miljökrav.