Mälarterrassen

Mälarterrassen

Mälarterrassen är en terrasserad byggnad i tre nivåer med totalt sex restauranger med uteserveringar. Mellan huskropparna löper en öppen och välkomnande trappa som knyter ihop Söders kajer med Södermalmstorg och Gamla stan. Mälarterrassen blir ett ställe att träffas och mötas med en härlig utsikt över vattnet.

I mitten av december 2023 antog Kommunfullmäktige avtalet för Mälarterrassen i sista beslutsinstans. Antagandet innebär att Atrium Ljungberg, tillsammans med Stockholms stad, nu går vidare i arbetet att utveckla en unik mötesplats vid vattnet i Slussen.

Susteras roll och uppdrag

Hani Pourfeiz och Mikael Grankvist, fuktsakkunniga på Sustera bistår Atrium Ljungberg som fuktsakkunnig i projektet.

Hani tillsammans med Mikael har varit med under projekteringsskedet och tagit fram fuktsäkerhetsbeskrivning (ett kravdokument för fuktsäkerhetsarbete där BBR krav från beställare, certifieringsprogram och branschstandarder sammanställs och även dokumenterar projektets förutsättningar ur fuktsäkerhetssynpunkt samt vilka åtgärder som krävs av de olika aktörerna för att säkerställa fuktsäkerheten under hela byggprocess skrivs i en fuktsäkerhetsbeskrivning), deltagit i flertal arbetsmöten, projekteringsmöten, granskat handlingar, tagit fram en checklista för fuktsäkerhetsprojektering samt upprättat dokument inför produktionsstart.

Arbetet påbörjades i november 2023. Projekteringen har nu nått sin slutfas och Hani och Mikael har levererat allt som förväntades fram till FU (förfrågningsunderlag).

Fullföljer hela vägen

Efter att Atrium Ljungberg upphandlat entreprenör, finns Hani Och Mikael kvar vid beställarens sida och bevakar projektet under produktionen. Detta görs genom att ha avstämningsmöten med fuktsäkerhetsansvarige under produktion samt delta på fuktronder. Slutligen tas ett slutligt fuktintyg fram för den invändiga delen.

”Utmaningen har främst handlat om att säkerställa att alla parter samverkar effektiv för att uppnå fuktsäkerhet. När det gäller gränsdragning så har Atrium Ljungberg ansvar för det invändiga delen  som restauranger, utformning och installationer medan Skanska är ansvarig för klimatskalet. Kravställningar och verifiering av dessa i form av kontroller ska kunna gå hand i hand och samordnas mellan olika partner (Sustera, Stockholmstad, och Skanska) för en lyckad helhet.”

Snabba fakta:

Beställare: Atrium Ljungberg

Ort: Slussen, Stockholm

Projektet färdigställs: Kvartal 2 2026

Tjänster: Fuktsakkunnig

Kontakt: Hani Pourfeiz hani.pourfeiz@sustera.com 0733-883 776