Lyckat GEOLO projekt i Finland

GEOLO – ny innovativ lösning i byggbranschen och nu i drift i ett av våra projekt i Kuopio Finland.

Det nya idrotts- och evenemangscentret som håller på att byggas vid Savilahti i Kuopio kommer att öppna sina dörrar för användare år 2024. Konstruktionen av centrets inre delar började på hösten 2022, och nu är de huvudsakliga arbetena med Luolas grund och de krävande betongstrukturena i stort sett klara. Ungefär 60 personer arbetar dagligen på byggarbetsplatsen.

Luola, som är utgrävd i berget, kommer att vara en mångsidig mötesplats för cirka 2500 personer och en intressant tillskott till områdets park- och närtjänsteutbud. Den enorma grottan är 150 meter lång, 50 meter bred och upp till 18 meter hög.

geolo

Minskar utsläppen under byggnadstiden

För att minska utsläppen under byggnadstiden och spara energi har man anlitat Sustera Climate Solutions Oy:s och vår GEOLO-lösning, vilket möjliggör användning av geotermisk energi och kvalitativ inomhusklimatkontroll under byggfasen.

Pålitlighet spelar en betydande roll i byggprojektet, både när det gäller tekniska lösningar och tjänster. Kuopio har upplevt vintertemperaturer så låga som -27°C och sommartemperaturer lika höga. GEOLOs tillförlitlighet har i båda dessa förhållanden varit 100%.

Sustera Climate Solutions Oy är huvudentreprenören för projektet.

”Det kommer alltid nya innovationer inom byggbranschen, och GEOLO är en sällsynt lösning i det avseendet, eftersom den faktiskt fungerar. Både Sustera tjänst och kompetens fungerar väl, och vi kommer säkert att genomföra fler projekt tillsammans i framtiden”, säger Petteri Ovaska, arbetschef på Lapti.

Betydande kostnadsbesparingar samt minskad energiförbrukning

Genom GEOLOlösningen uppnås betydande koldioxidbesparingar. Savilahtis Luolas CO2-utsläpp jämfört med användningen av fossila bränslen motsvarar cirka 650 ton CO2e. Detta motsvarar ungefär en körsträcka på 4 400 000 kilometer med en genomsnittlig personbil, vilket skulle vara ungefär 109 varv runt jorden. Förutom betydande kostnadsbesparingar strävar man också efter att minska energiförbrukningen med cirka 70%.

Janne Vanhanen, VD för Sustera Climate Solutions Oy, summerar samarbetet med Laptis arbetsledning: ”Samarbetet med Laptis arbetsledning har varit mycket smidigt och fungerat väl. Själva projektet är på många sätt unikt och det gör det särskilt intressant, det är inte ofta man får arbeta med ett projekt under jorden i en klippgrotta. GEOLO är verkligen i sitt rätta element här, precis som vår slogan säger: Fastigheters långa liv börjar under marken – GEOLO.”

Janne Vanhanen, VD Sustera Climate Solutions Oy

Peter Sunvisson

Peter Sunvisson, Fuktkonsult /utredning och GEOLO

I Sustera Sverige är det Peter Sunvisson, tjänsteansvarig för GEOLO, som du kontaktar om du vill diskutera bergvärmeprojekt och där GEOLO kanske kan vara en lösning för ditt projekt.