Kvarteret Saga verifierat enligt Miljöbyggnad Silver med hjälp av Raksystems

Raksystems hjälpte bostadsbolaget Willhem med certifiering av kvarteret Saga bestående av tre byggnader enligt Miljöbyggnad Silver.

Miljöbyggnadsprojekt i ett bostadsområde med hållbarhet i fokus

Hyllie är bostadsområdet strax utanför centrala Malmö som planerats och byggts med hållbarhet i fokus; både miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Hyllie är en hållbar stadsdel med internationella förtecken, intressant arkitektur och vackra parker. Fullt utbyggd kommer stadsdelen att rymma ungefär 8 000 bostäder och nästan lika många arbetsplatser.

I bostadsbolaget Willhems regi och tillsammans med entreprenören Midroc har kvarteret Saga byggts och färdigställts enligt miljöcertifieringen Miljöbyggnad Silver. Med Raksystems hjälp har nu Kvarteret Saga verifierats.

Kvarteret Saga, vid Hyllie allé består av totalt 125 hyresrätter med lokaler i markplan. Byggnaderna bestående av hus 1, 2 och 3 stod färdigställda och inflyttningsklara 2017/2018. Husens byggnadshöjd varierar för att utnyttja platsens ljusförhållanden och skapa utblickar. Gröna gårdar bildar en trivsam boendemiljö.

Verifiering av miljöbyggnadscertifieringsarbete

Raksystems uppdrag påbörjades 2020 efter att byggnaderna hade satts i drift och bestod därefter av att verifiera hus 1, 2 och 3 enligt den tidigare preliminära Miljöbyggnad Silver certifieringen.

Uppdraget inleddes med att samla in alla underlag och bevis för samtliga indikatorer inför den slutgiltiga certifieringen. Våra experter, Tobias och Markus, har samarbetat i arbetet att granska samtliga indikatorer och de underlag som har krävts.

”Utmaningen i detta projekt, som i alla typer av certifieringsprojekt, har varit att få fram rätt och relevanta underlag. För oss har arbetet inneburit mycket samordning och i många fall ”leka detektiv” i sökandet efter både personer som varit med i projektet och dokumentation som bevis till underlaget.”
Tobias Laursen, Raksystems.

Raksystems för Willhem
Tobias Laursen och Markus Swedmark fungerade som ansvariga konsulter i projektet.

”Det har varit väldigt roligt att kunna stötta och hjälpa Willhem i sin Miljöbyggnad Silvercertifiering, vilket vi är mycket stolta och tacksamma för. Vi är såklart också stolta att få delta med vår kompetens och våra insatser för att säkerställa att så lite klimatavtryck som möjligt sker i samband med färdigställande och brukande av byggnader.”
Markus Swedmark, Raksystems.

Granskning av indikatorer och kvalitetssäkring för Miljöbyggnad Silver-certifiering

Raksystems uppdrag har varit att kvalitetssäkra att den produkt som kunden har köpt stämmer väl överens med tidigare kravställningar.

”Det är definitivt viktigt att starta alla projekt med att fråga kunden om de har granskat dokumenten redan initial för på så vis kan kunden i ett sådant här omfattande projekt med mycket dokumentation själva avgöra om dokumentationen de erhåller håller hög och god kvalitet. Vårt råd till byggherrar och fastighetsägare är att ta alltid dokumentation och handlingar på största allvar under projektets start och genomförande för det kan i slutänden komma att bli helt avgörande för en lyckad certifiering eller ej och som i detta fall en mycket lyckad certifiering”
Tobias Laursen, Raksystems.

Nu är kvarteret Saga, hus 1, 2 och 3 certifierade och verifierade enligt Miljöbyggnad Silver fram till och med år 2031. Vi på Raksystems lyfter på vår lilla hatt och gratulerar Willhem till ett väl utfört arbete och tackar för förtroendet i verifieringsprocessen.