Kungens Kurva

Projektledning i norra Europas största handelsområde

Kungens Kurva i Huddinge kommun är norra Europas största handelsområde och står inför stora förändringar. Bygget av förbifarten pågår och Spårväg Syd, som ska knyta ihop Flemingsberg- Kungens Kurva med Skärholmen och Älvsjö, har beslutats inom ramen för Sverigeförhandlingen. Här planeras även för ett stort inslag av bostäder. 

KF Fastigheter tecknade 2015 ett avtal med Huddinge kommun om att planera för bostäder inom KF Fastigheters mark i Kungens Kurva. Ett planprogram för 3500 bostäder godkändes av kommunen 2020. Just nu pågår detaljplanearbete för den första etappen om ca 1600 bostäder, skola, förskolor och stadsdelspark. 

Numera bedrivs projektet genom ett bolag samägt av KF Fastigheter och Balder. 

Kungens Kurva

Ett omfattande projektledningsuppdrag sedan 2014

Vi har haft KF Fastigheters uppdrag som projektledare för stadsutvecklingen ända sedan Huddinge kommun och KF Fastigheter tecknade ett intentions- och markanvisningsavtal i slutet av 2014. I uppdraget har ingått att, i dialog med kommunen, ta fram förutsättningar för ca 3 500 bostäder inkl service och övriga funktioner som behövs för en ny stadsdel. Ledning av projektgrupp med erforderliga konsulter, rapportering till projektstyrelsen, ansvar för workshops med kommunens politiker och tjänstemän m m. Därutöver sedvanligt tidplane- och budgetarbete, upphandlingar, genomförandeplanering, kommunikation med mera.

Bild: KF Fastigheter

Mer om projektet

Läs mer om utvecklingsprojektet på kungenskurva.se.  

Nedan kan du se en informationsfilm om stadsdelen, även kallad Victoria, av Balder och KF Fastigheter.

Oops! This video will not be shown because you have disabled the marketing cookies. To see the video, accept marketing cookies.