Hjorthagsgaraget

Hjorthagengaraget

Gammalt naftalager omvandlas till Hjorthagsgaraget

Hjorthagsberget i Norra Djurgårdsstaden har en historia som sträcker sig tillbaka till dess tidigare användning som ett naftalager. Nu står bergrummet inför en betydande förvandling då det omvandlas till Hjorthagsgaraget, en modern parkeringsanläggning som kommer att erbjuda cirka 1 300 parkeringsplatser för invånare och besökare i Stockholm. Parkeringsgaraget är fördelat i två bergrum i åtta plan och blir Stockholm Parkerings hittills största garage.

”En av Stockholm Parkerings viktiga arbetsuppgifter är att skapa utrymme för Stockholm att växa. Samtidigt vill vi bidra till en vackrare stad. Ett sätt att bidra till detta är att bygga p-platser under jord!”
Stockholm Parkering

Beläget 60 meter under marken, låg det gamla naftalagret där nafta tidigare har förvarats för gasframställning. Fortum har genomfört en process för att tömma lagren på nafta och i samarbete med Stockholm stad har bergrummen sanerats från eventuellt kvarvarande nafta. För att påskynda saneringsprocessen bistod Stockholm Parkering projektet genom att implementera en teknik för biorening av naftan.  Denna teknik har möjliggjort en effektiv sanering, och resultatet är att alla nafta nu är bortsanerad från området.

Under 2022 genomfördes viktiga förberedelser för projektet, inklusive tömning av vatten från bergrummen och genomförandet av den inledande fasen av bergarbetena där utrymmena förförstärktes med bult. Dessa åtgärder är nödvändiga för att säkerställa en smidig och effektiv byggprocess samt för att garantera att Hjorthagsgaraget blir en modern och funktionell anläggning som möter behoven hos dess framtida användare. Under 2024 kommer berg- och schaktarbetena att inledas för att utöka bergutrymmet och möjliggöra uppbyggnaden av garaget. Detta är ett spännande steg mot att skapa ännu mer tillgänglig och hållbar parkering i Stockholm.

En central målsättning för projektet är att alla parkeringsplatser kommer att utrustas med laddningsmöjligheter för el- och hybridbilar. Detta steg är avgörande för att främja hållbar mobilitet och minska miljöpåverkan från fordonsanvändning i staden.

Sustera, med sin expertis inom projektledning, biträder Stockholm Parkering under hela processen.

”En av de stora utmaningarna i projektet är logistiken, dels mängden berg som ska transporteras bort, dels att det ska transporteras ner en stomme som ska byggas ihop inne i bergrummet. Det är ett spännande projekt att få vara delaktig i”
– Emelie Svensson, projektledare

Snabba fakta:

Namn på projektet : Hjorthagsgaraget

Kund/beställare: Stockholm Parkering

Stad/ort: Stockholm/Norra Djurgårdsstaden

Omfattning (storlek/yta etc.): BTA ca 43000 m2/1300 p-platser

Tjänster: Projektledning

När beräknas projektet vara klart: 2030

Kontakt: Emelie Svensson, emelie.svensson@sustera.com

Källa Bilder: Stockholm Parkering