Fyrtornet i Malmö Hyllie – ett kontorshus i trä!

Fyrtornet i Malmö

Byggfirman Otto Magnusson bygger Malmös första och Sveriges högsta kontorsbyggnad i trä i Hyllie, Malmö.

I nära samarbete med byggherren Granitor Properties är Byggnadsfirman Otto Magnusson entreprenören för detta första av Embassy of Sharing’s sju byggnader. Byggnaden består av:

Fyrtornet, med en BTA (bruttototalarea) på 7900 m2, kommer att erbjuda kontor åt både små och medelstora företag.

Sustera arbetar i projektet på uppdrag av Byggnadsfirman Otto Magnusson.

Redan från tidigt skede har Thomas Linneroth, fuktsakkunnig och Joakim Nilsson, fukttekniker på Sustera varit delaktiga i fuktsäkerhetsarbetet. Thomas och Joakims uppdrag har bland annat inneburit:

De båda hjälper även till med löpande konsultation då bygget inte är helt okomplicerat i sin konstruktion och sina materialval.

Snabb fakta

Stad: Hyllie (Malmö)
Kund: Byggfirman Otto Magnusson
Projektet klart: Q1(kvartal 1) 2024