Fönsterbyte i Brf Storstugan

Projektledning av fönsterbyte i stor bostadsrättsförening i Täby

I Täby norr om Stockholm behövde bostadsrättsföreningen Storstugan fönster bytas ut. Den stora föreningen med 700 lägenheter hade cirka 5 000 fönster som behövde ersättas. Föreningens styrelse tyckte det var ett för stort jobb för dem att driva själva och vände sig därmed till oss för att få hjälp. Vår projektledare hjälpte dem i ett tidigt skede att upprätta förfrågningsunderlag samt ansvara för upphandling av entreprenör.

Projektledning, byggmöten och ekonomiska kontroller

Under produktionen och bevakades projektets framfart. Projektledare utförde ekonomiska kontroller ledde byggmöten och protokollförde projektet under projektets gång. Projektet startade i februari 2015 och höll på i cirka ett och ett halvt år.

Under hela processen jobbade vi i nära samarbete med styrelsen för att vara behjälpliga med fortlöpande information till boende och övriga hyresgäster om projektets utveckling.

I projektet ingick även entreprenadbesiktning

Vid projektet hade vi förutom projektledaren även besiktningsmän som genomförde entreprenadbesiktningar, så kallade slutbesiktningar.