Fönster- och fasadrenovering Malmö Museum

Vid fönster- och fasadrenovering av Malmö Museum tog Stadsfastigheter Malmö hjälp av Sustera för att projektleda entreprenaden. Projektet innebar en totalrenovering av fasad och fönster som hade fått sprickbildningar och skador genom åren. Byggnadens fönster utgörs av träfönster i teak från 30-talet. Projeketet omfattade en totalyta om 700 kvadratmeter.

Fönster - och fasad Malmö museum
Öppet fönster Malmö museum
Fönsterspik från Malmö museum

Projektledning fönster- och fasadrenovering vid Malmö Museum

Uppdraget

Susteras konsult anlitades av Stadsfastigheter Malmö för att projektleda, säkerställa, bidra till kvalitet och hålla tidplaner för fönster- och fasadrenovering. Vi hade också ett stort ansvar gentemot Stadsfastigheter att ha kontroll på ekonomin.

Kartläggning och besiktning

Genom hela projektet låg stort fokus på att tillvarata gammal arkitektur och konstruktion samtidigt som man uppdaterade och förnyade. Vi började med att kartlägga behovet och besiktiga byggnaden. Därefter övergick vi till att upprätta bygghandlingar för projektet för att sedan övergå till själva fasad-fönsterrenoveringen.

Det var ett utmanande projekt med tidspressad tidplan och dubbla fönsterbalkar. Skicket på fönsterbalkar fick bedömas på plats samt att flertalet fönster fick stämpas invändigt för att säkerställa konstruktionen under tiden fönsterbalkar byttes ut.

Trots vissa utmaningar lyckades väl med att hålla både tidsplaner och budget och resultatet blev riktigt bra.

Efter utfört entreprenadarbete utförde Sustera en slutbesiktning med gott resultat.