Färgskrapan och Attunda tingsrätt

Ett omfattande uppdrag för Vacse

När Attunda Tingsrätt insåg att domstolens verksamhet behövde expandera och Vacse övertalat Sollentuna kommun att få köpa tingshusets grannfastigheten började vi vårt samarbete med Vacse och domstolen.

En ny byggnad på ca 15 000 kvm som anslöt till befintliga domstolen och häktet skulle byggas. I denna byggnad skulle tolv nya domstolssalar inrymmas, däribland de största och säkraste förhandlingssalarna i Sverige. Utöver domstolens verksamhet skulle kommersiella lokaler som var frånkopplade tingsrättens verksamhet byggas i samma hus. Tillsammans togs verksamhetsbehovet fram, en systemhandling uppfördes och ett förfrågningsunderlag upprättades. Under hela processen hjälpte våra konsulter till att leda och driva projektet tillsammans med Vacses projektchef och Sveriges Domstolar.

Höga krav på design, funktionalitet, säkerhet och miljö

Skanska köptes upp på en totalentreprenad men Vacse, som satte höga krav på design, funktionalitet, säkerhet och miljö, valde att vara en aktiv byggherre. Våra konsulter fanns med i deras beställarorganisation som stöd. Vi hjälpte till med projektledning, projekteringsledning, byggledning, installationsledning och miljöledning. En av våra specialister hjälpte även till som fuktsakkunnig.

Hållbarhet har legat i fokus under hela projektet och Färgskrapan är idag certifierad enligt BREEAM-SE, nivå excellent.

Mer om projektet

En konstnär uttalar sig om konsten i byggnaden.

Oops! This video will not be shown because you have disabled the marketing cookies. To see the video, accept marketing cookies.