Falsterbo Golfklubb

Falsterbo GK

Om projektet

Entreprenaden avser detaljprojektering och rivning (delar av) samt uppförande av nytt klubbhus till Falsterbo Golfklubb.

Omfattande renovering, om- och tillbyggnad för att klara dagens myndighetskrav samt att den nuvarande byggnadens tekniska livslängd är slut.

På plan 1 uppförs ny konstruktion norr och söder om befintlig tvåplansdel med nya planlösningar på ny bottenplatta.

På plan 2 utökas bruttoarean norr och söder om befintlig tvåplansdel med en indragen ovanvåning. Tvåplansdelen ”mittskeppet” från 1914 står kvar på en ny grundläggning.

Gestaltning

Klubbhuset på Falsterbo GK har en historia som sträcker sig tillbaka till början av 1900-talet. Huset har sedan varit med om om- och tillbyggnationer under 30,70,80 och 00 talet.

Den ursprungliga byggnaden, mittskeppet (som lyfts), härrör från 1914. Den norra och södra delen kom till på 30-talet och byggdes om och till på 70-talet. Burspråket i den västra delen av matsalen kom till i slutet på 80-talet. Den sydligaste delen med pulpettak byggdes till på 00-talet.

I princip är det bara delar av stommen och formen på takkonstruktionen som inte är förvanskad av den ursprungliga 1914-talsbyggnaden.   

Mittskeppets arkitektur, från 1914, är utgångspunkten för tillbyggnadens karaktär. Det utökade plan 2 tar upp denna arkitektur, som ”kusiner” vilket ger en samlad helhet.
Takform, material och kulörer blir lika dagens arkitektur.

Plan 2 ligger indraget ca 2,5 m från fasad i plan 1 vilket ger ett mer småskaligt intryck via bland annat takytor direkt ovan plan 1. Plan 2 får även mindre burspråk vilket delar upp fasaden med olika djup och skuggor.

Taken på plan 2 och burspråken får samma form som befintligt mittskepp vilket ger en enhetlig karaktär och en samlad helhet

Fönster på plan 2 har en liknande indelning som fönster på det ursprungliga mittskeppet, se foto från 1914, och samtidigt ger det underbara utblickar mot sandklitterna, havet och golfbanan.

Sammantaget kan man säga att den utvecklade byggnaden ska på håll uppfattas som en anpassad volym och en naturlig del av landskapet och golfbanan.

Känslan kan vara: Har det inte alltid sett ut så här…

På närmre håll blir fasader och gestaltning mer detaljerad och speglar samtidigt nutida arkitektur i dialog med den ursprungliga arkitekturen.

Susteras roll

I projektet så har Sustera haft rollen som projekteringsledare FFU, Bas-P, Kontrollansvarig, Projektledare, Fuktsakkunnig och nu hjälper vi entreprenören med klimatdeklarationen. Vi kommer även att inneha rollen som huvudbesiktningsman och besiktiga byggnadsarbetena.

Att arbeta i ett projekt med mycket professionella beställare och entreprenörer samt att huset i sig är unikt med dess historia och att kunden får ett helt nytt klubbhus som fortfarande innehåller Sveriges äldsta är en häftig resa att få vara med på

– Johan Lindahl, Projektledare Sustera

Snabba fakta:

Beställare: Falsterbo Golfklubb/ We Construction (klimatdeklarationen och fuktsakkunnig)

Ort: Falsterbo

Projektet färdigställs: Månadsskiftet mars/april 2025

Tjänster: I nuläget projektledning, fuktsakkunnig och stöd gällande klimatdeklarationen samt besiktning av entreprenaden.

Kontakt: Mats Åsemo


Artiklar att ta del av

Avtal med SHIS Bostäder

Sustera Green Building AB har tecknat avtal med SHIS Bostäder.

Läs mer

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.