Exploateringsledning och stadsutveckling i Barkarby

Barkarby

Barkarby – Norra Europas största stadsbyggnadsprojekt

I Barkarby i Järfälla kommun, norr om Stockholm pågår en omfattande utbyggnad av bostäder och infrastruktur.  Förutom de 14 000 bostäder som ska byggas fram till 2035 ingår också två tunnelbanestationer, en regionaltågstation, pendeltågsstation och bussterminal samt arbetsplatser, skolor, idrottsplatser, sjukhus, hotell och mer där till. 

I Projekt Barkarbystaden är utbyggnaden indelad i ett tiotal detaljplaner där planering och genomförande till stora delar sker samtidigt. Järfälla kommun har under årens lopp bland annat handlat upp delprojektledare, samordnande exploateringsprojektledare och huvudprojektledare från Sustera. Projektledarnas huvudfokus har varit att leda stadsutvecklingen inom flera delprojekt samt samordna planeringen och genomförandet av den nya kollektivtrafiknoden. 

Projeket Barkabystaden

Barkarby är ett av norra Europas största och mest expansiva utvecklingsområden. På historisk mark på det gamla flygfältet i Barkarby och i Veddesta industriområde växer just nu en helt ny stadsmiljö fram i ett läge som är svårt att överträffa.

Läs gärna mer om projektet här.

Snabba fakta:

Kund/beställare: Järfälla kommun

Stad/ort: Järfälla

Omfattning (storlek/yta etc.): 14 000 lägenheter fram till 2035, två tunnelbanestationer,bussterminal, bytespunkt för tunnelbana, pendeltåg, regionaltåg och buss

Tjänster: Affärsutvecklare som driver marknadsfrågor, samordning och deltar i den strategiska planeringen av projektet. Affärsutvecklaren agerar även förhandlingsstöd och leder arbetet med marknadsanalys. Tidigare har Sustera även tillhandahållit projektledningstjänster inom delprojekten Barkarbystaden II och Veddesta I samt samordningstjänster för nya Veddestabron och utbyggnad av tunnelbanan.

När beräknas projektet vara klart: Projektet har inget slutdatum, 14 000 bostäder ska vara färdigställda 2035 men det finns en strukturplan som möjliggör byggnation av fler lägenheter.

Kontakt: Mikael Jönsson, mikael.jonsson@sustera.com

Det är både spännande och utvecklande att få vara med och utveckla ett av Stockholms och Sveriges största stadsbyggnadsprojekt. I Barkarbystaden hanteras frågor som kan beröra imorgon, nästa år eller nästa decennium. Komplexitet ger utmaningar vilket leder till genomtänkta lösningar och personlig utveckling.

Mikael Jönsson, Affärsområdeschef, Samhällsutveckling

Visionsbild: White Arkitekter