Akutvårdsbyggnaden Danderydssjukhus

Akutvårdsbyggnad Danderyd

Installationsledning vid Danderyds Sjukhus Akutvårdsbyggnad

Som del i Stockholms storsatsning på hälsa och sjukvård de senaste tio åren har Locum uppfört en ny akutvårdsbyggnad vid Danderyds sjukhus. Vid detta projekt var vår installationsledare från Sustera Project Managment AB en del i Locums projektorganisation och ansvarade för installationsledning av behandlingsavdelningar i detaljprojekteringen och senare i genomförandet av bygget.

Installationsledning med fokus på ventilation och samordning

Akutvårdsbyggnaden byggdes upp från grunden bredvid det befintliga sjukhuset och innehåller sju våningar bestående av akutmottagning som är dimensionerad för 95 000 patienter per år, intensivvård, röntgen, MR, operations och behandlingsavdelningar samt sterilcentral.

I installationsledarens uppdrag ingick framförallt att se till att behandlingsrummen fick rätt basfunktion samt att verksamhetsspecifik utrustning så som röntkenutrustning och operationssalarnas pendlar samordnades med byggnationen i övrigt.

En viktig del av projektet har varit att skapa hygieniska och lätt desinficerbara bara ytor i behandlingsrummen. För installationsledaren har det betytt att fokus lagts på att ventilationen skall hämma bakteries tillväxt. Förutom ventilationen var samordningen mellan de olika systemen och utrustningarna en av de största utmaningarna då behandlingsrummen var väldigt installationstäta.

Akutvårdsbyggnaden är preliminärt certifierad enligt Miljöbyggnad Guld. Projektet avslutades 2019.

Akutvårdsbyggnad Danderyd
Akutvårdsbyggnaden Danderyssjukhus

Snabba fakta:

Beställare: Locum

Ort: Danderyds kommun

Projektet färdigställs: 2019

Tjänster: Installationsledning