PCB inventering

Vad är PCB och varför bör man ha koll på om det finns i byggnaden eller ej?

PCB, polyklorerade bifenyler, är en grupp svårnedbrytbara organiska föreningar som man fann i miljön i mitten av 1960-talet. Att ämnena är svårnedbrytbara – stabila – innebär att de anrikas i näringskedjan när de kommer ut i miljön. PCB-föreningarna har visat sig ha skadliga effekter på både djur och människor då det är fettlösliga ämnen och därför lagras i fettvävnaden.

Anledningen till att PCB har tillverkats och använts är därför att de har flera värdefulla tekniska egenskaper. Det har till exempel använts i elektrisk utrustning som transformatorer och kondensatorer, golvmassor och även som mjukgörare i fogmassor.

Statusbesiktning

PCB bioackumuleras, vilket innebär att det är högre halt PCB i levande organismer än i omgivande miljö. Man säger också att PCB biomagnifieras, det vill säga ju högre upp i näringskedjorna man kommer desto högre halt av PCB finner man.

PCB förbjöds 1972

När man blev medveten om effekterna av PCB i miljön förbjöds ämnet 1972 i öppen användning i Sverige. Sedan dess har man alltså inte fått montera fogmassa med PCB i fogar eller lägga in golvmassa med innehåll av det. Förbud mot viss annan användning (t ex i elektriska komponenter) infördes 1978 och totalförbud infördes 1995. PCB-halterna har nu minskat i miljön men minskningen har planat ut under de senaste åren, och det är därför viktigt att stoppa den spridning av PCB till miljön som fortfarande pågår.

PCB bedöms vara borta men så är tyvärr inte fallet

Den 30 juni 2016 skulle all PCB i fog- och golvmassor utvändigt och invändigt ha varit borttagen. Det mesta bedöms vara sanerat men tyvärr finns en hel del kvar. Bland annat finns det ett mörkertal som är svårt att bedöma omfattningen av. Till exempel finns det fastigheter som inte identifierats när kommunerna upprättat register över berörda fastigheter. Det kan också vara fogmassor eller golvmassor som inte hittats vid PCB-inventering.

Raksystems inventerar

Vi hjälper våra kunder och PCB-inventerar när man misstänker att det kan finnas. På bilden ser vi Malin vår konsult som tillsammans med Lotten som nyligen var ute och gjorde just en sådan PCB-inventering.

Vill du veta mer om när du behöver granska och om ditt projekt är i riskzon?
Kontakta Malin eller Lotten via email.

Malin Christersson

Malin Christersson
malin.christersson
@sustera.se

Lotten Borén Andersson

Lotten Borén Andersson
. lotten.boren-andersson@sustera.se