Optimerad byggvärme för effektiv uttorkning och förbättrade byggprojekt

Effektiv byggvärme för bra uttorkningsklimat och goda förutsättningar för byggprojektet under produktionstiden.

I dagens dynamiska byggbransch är rätt byggvärme och uttorkningsklimat avgörande för ett framgångsrikt projekt. Raksystems har banat väg för innovativa lösningar som inte bara förbättrar produktionsmiljön utan också erbjuder ekonomiska och miljövänliga fördelar.

Innovativa lösningar för optimerad produktionsmiljö

Vi har på sista tiden hjälpt våra kunder till att erhålla en än mer optimal produktionsmiljö än att, som tidigare i vissa projekt enbart komma ut och RBK mäta i betongen. Vi bad Robert Tael, fuktkonsult på Raksystems Dry-IT, dela med sig av sina erfarenheter inom just uttorkning och hur vi utvecklat vår tjänst på senare tid.

Robert Taels erfarenheter inom uttorkningsmetoder

Robert pekar på ett vanligt problem där byggvärmefläktar används ineffektivt, och värmen inte når de områden den är avsedd för. Genom Roberts insikter har vi kunnat utveckla en mer förebyggande metod.

”Vid alltför många av de löpande platsbesöken vi utför hos våra kunder noterar vi att byggvärmefläktar står utställda i trapphusen utan att värmen når in lägenheterna, eller utrymmen som är en bit ifrån byggvärmaren. Vår tjänst bygger på lång erfarenhet om vad som ger den mest optimala uttorkningen för just det specifika projektet. Och att alla projekt är unika.” Robert fortsätter ”Genom att ansluta slangar till byggvärmarna, och leda in varmluften via dessa in i lägenheterna, så gynnas luftomsättningen och uttorkningen av samtliga material i byggnaden och säkerställer att jämna temperaturer råder över hela våningsplanet. Det i sin tur leder t.ex. till att RBK-mätningar i betongen kan utföras vid korrekta temperaturer”.

Denna lösning har bevisat sig ge mycket goda resultat för inomhusklimatet i projekt!

Byggvärme
Byggvärme

Förbättrad luftomsättning och jämna temperaturer

Denna uppvärmningsmetod har lett till ökad luftomsättning och en effektivare uttorkning av byggmaterialen, vilket möjliggör att uttorkningshastigheten håller sig inom den beräknade tidsramen. En jämn temperaturfördelning är nyckeln till en stabil uttorkningsprocess.

Miljövänlig och ekonomisk uppvärmningslösning

Genom att använda denna anpassade uppvärmningsmetod undviker vi det slöseri av energi som små, ineffektiva elfläktar skapar. Vår lösning är både miljövänlig och kostnadseffektiv, vilket gynnar både våra kunder och miljön.

Klimatloggning för övervakning och kontroll på distans

Vi har också integrerat klimatloggning i våra tjänster för att ge en detaljerad översikt av uttorkningsklimatet. Detta ger oss och våra kunder möjlighet att reagera snabbt på eventuella avvikelser och säkerställa att ingen värdefull torktid går förlorad.

Raksystems är dedikerade till att hjälpa dig att uppnå bästa möjliga resultat i ditt byggprojekt. Vår expertis inom byggvärme och uttorkning säkerställer att ditt projekt håller sig på rätt spår. För mer information om våra tjänster eller rådgivning, kontakta Robert Tael eller någon av våra kunniga medarbetare idag.

Vill du veta mer om hur Raksystems kan hjälpa till i ditt projekt med optimering eller rådgivning av för byggvärme med bästa resultat då hälsar vi dig varmt välkommen att kontakta Robert Tael eller någon av dina tidigare kontakter hos oss.

Robert Tael