Medarbetarberättelser

Här presenterar vi några av våra fantastiska medarbetare, deras arbetsområden och fritidsintressen.

Raksystems målsättning är att vara en bra arbetsmiljö med välmående medarbetare och en arbetsplats där vi alla arbetar för en god sammanhållning, goda förutsättningar för positiva resultat vilket ligger som grund för att skapa arbetsglädje i vår vardag.

Annelie Lännestad, Digital marknadsansvarig Raksystems Sverige. 

Annelie har varit i branschen i 13 år och började sin karriärsresa på Raksystsems Independia. 

Där och då jobbade hon med kundsupport samt koordinering av besiktningsmän runt om i Sverige. Annelie har sedan jobbat inom samtliga avdelningar inom bolaget vilket gett den gedigna grund av erfarenhet och kunskap som hon nu besitter. 

För 3 år sedan ville hon byta inriktning men såg gärna möjligheten i att få stanna kvar inom bolaget.  

”Det digitala har alltid fascinerat mig, ihop med att jag älskar att lära mig nya saker. När jag fick chansen att jobba med marknadsföring på Independia och sedan Raksystems så tog jag gärna mig an den utmaningen. Nu, tre år senare har jag lyxen att ha ett kul, varierande och utmanande arbete. Att jag har så många år inom branschen ser jag som en enorm fördel i mitt dagliga arbete”, säger Annelie.  

Ett framgångsrecept enligt Annelie är att omge sig med människor och kollegor som både lyfter och utmanar en. Det privilegiet har jag idag inom Raksystems. Här har jag drivna, ödmjuka och engagerade kollegor och tillsammans skapar vi en bra framtid för oss människor och vår planet! 

”På Raksystems omges jag av drivna, ödmjuka och engagerade kollegor! det är helt klart ett framgångsrecept!”


Cristian Nae, Senior Miljöledare, Affärsstöd samt intern Klimatsamordnare

Cristian har jobbat med miljösamordning/miljöledning sedan 2012. På Raksytems/Dry-IT har han arbetat i sedan våren 2018.

Cristian hjälper våra kunder med miljöledning inom bland annat Breeamuppdrag. Han är uppdragsanvarig i många av våra projekt och lyckas för det mesta involvera flera av Raksystems övriga konsulter. ”Vi är alltid fler från Raksystems som jobbar med Breeam i våra projekt. I de flesta av projekten får vi även stöd med  Energiberäkningar, LCA-beräkningar, Klimatriskanalyser och/eller Fukttjänster”, säger Cristian.

Många återkommande kunder tyder på att vi gör ett bra jobb och det tycker vi är roligt

En rolig och viktig del med jobbet är att se personerna runt omkring mig växa. Det gäller både miljösamordnaren hos entreprenören men främst mina kollegor på Raksystems!


Katja Nevalainen, Hållbarhetskonsult

Katja arbetar med en rad olika områden gentemot våra kunder. Allt ifrån stöd inom miljö-/hållbarhetsarbetet i tidiga skeden, hållbar stadsutveckling, markanvisningar, styra upp interna processer och verksamhetssystem, Svanensamordning med struktur och arbetssätt, ta fram dokument, granskningar, checklistor och mallar med mera.

”Att arbeta inom så många olika områden för hållbarhet och ständigt lära mig nya saker gör mitt jobb så kul”, säger Katja. Som en social och extrovert person är det en perfekt roll som ger mig stort utrymme för nätverkande och kontakter inom bygg- och fastighetsbranschen, fortsätter hon.

”Att jag får jobba med frågor som jag brinner för är toppen”


Lars Hasselbom Fuktkonsult, Auktoriserad RBK-fuktkontrollant

Lars har arbetat hos Raksystems sen 2019 och har sex års tidigare erfarenhet av innemiljöutredningar, fukt- och vattenskadeutredningar.

Lars arbetar med fuktmätning i betong, avjämningsmassa och träkonstruktioner samt rådgivning gällande uttorkningstekniska insatser i nyproduktion. ”Jag hjälper även våra kunder med klimatronder och återkoppling med åtgärdsförslag vid upprättande av provisoriskt klimatskal för att nå ett fullgott uttorkningsklimat vid nyproduktion”, säger Lars.

Det roligaste med mitt jobb, fortsätter Lars, är relationer med kunder och kollegor på Raksystems samt det teamwork som vi på Raksystems har tillsammans med kunder och deras arbetsgrupper i projekten som leder till kvalitativa och hållbara byggnader.

”Att hjälpa kunden att planera in rätt åtgärd i rätt tid som leder till att kunden lyckas hålla tidsplanen är en stor tillfredställelse”