Dolda fel försäkring för bostadsrätt 

Dolda fel försäkring för bostadsrätt 

Precis som vid en försäljning av en villa så kan problematik uppkomma efter det att köpet av en lägenhet gått igenom. Det kan innebära både frustration och kostnader för båda parter. Att som säljare av en bostadsrätt teckna en dolda fel försäkring innan tillträdesdagen kan skapa en trygghet och harmoni i affären. Så för att skapa mer trygghet och säkerställa hjälp i processen så kan säljare av en bostadsrätt köpa en dolda felförsäkring innan tillträdesdagen. Tillsammans med Malin Borg på Gallagher skall vi se lite mer vad det innebär i praktiken.  Jag vill förtydliga att svaren hänförs till Gallaghers försäkring som de förmedlar för ändamålet.  

Malin Borg, Gallagher 

Vad innebär en dolda fel försäkring för BR? 
Kort så innebär det att ett försäkringsbolag utreder åt säljaren inom ramen för villkoren om felet köparen hittat och reklamerat är något som säljaren skall ansvara för. Om säljaren skall ansvara för felet så finns även ett ekonomiskt belopp i försäkringen som man nyttjar för att ersätta köparen med. På så vis minskar risken för att säljarens privatekonomi drabbas.     

Vem kan teckna försäkringen? 
Fysisk person eller dödsbon. Vissa juridiska personer kan också teckna försäkringen. Försäljningen ska vidare också vara förmedlad genom fastighetsmäklare eller annan av Gar-Bo godkänd person. Det kan vara att man anlitat en jurist för att upprätta kontrakten som ligger till grund för affären.   

När, och hur länge gäller den? 
Försäkringen gäller från den dag då överlåtelseavtal undertecknats till och med två år från dagen för köparens tillträde till bostaden.  

Vad finns det för eventuella  undantag? 

Försäkringen gäller ej för sådant som avviker från vad säljaren och köparen har avtalat om eller för krav som grundas på att säljaren lämnat utfästelser eller garantier om bostadens standard osv. 

Ett annat exempel är sådant som föreningen skall ansvara som exempelvis stambyten eller andra renoveringar som föreningen beställt och ansvarar för. 

Är den att likställa med en dolda fel försäkring som man tecknar för ett småhus? 
På sätt och vis men inte helt. Det man köper i båda fallen är hjälpen att utreda, ersätta och att kunna bli försvarad. Det som skiljer främst är att dolda fel i bostadsrätt regleras via Köplagen och ansvarstiden för säljaren är 2 år jämfört med dolda fel i villa/fritidshus som regleras av jordabalken med en ansvarstid på 10 år.  

Hur gör man annars om man inte har en försäkring för dolda fel? 
Om köpare och säljare inte själva kan vara överens om vem som skall stå för felet vilket är svårt såklart, ja då behöver man förmodligen anlita hjälp utav advokat/jurist som istället sätter sig in i det hela och driver ärendet åt parterna. Det blir mycket dyrare i jämförelse med premien för försäkringen bara för att komma fram till vem som skall stå för felet. Faller det på säljaren att dessutom betala för felet så finns inget ekonomiskt skydd som det finns via dolda felförsäkringen utan privatekonomin drabbas. Köparen gynnas ju också om säljaren har en försäkring eftersom de på så vis får en ’gratis’ utredning via den och det säkerställer att det finns möjlighet till ekonomisk ersättning oberoende av hur säljarens ekonomiska möjligheter ser ut.  

Ge några exempel på vanliga fel? 
Jag skulle säga felbyggda badrum där felmonterade golvbrunnar är vanligt och som orsakar skador. Felmonterade spotlights och elfel generellt är också vanligt och absolut de allvarligaste felen. 

Köken är också utsatta för en del fel, det kan vara allt från ett bristfälligt underlag på ett nylagt golv till fel i installationerna av avlopp, el eller i ventilationen, speciellt om den ursprungliga planlösningen är ändrad så kan det ske att ombyggnationerna ej alltid faller väl ut. Även värmegolv där bristfälligt och/eller fel material använts blir tillslut till skador, ja det finns lite exempel.  

Finns det något annat generellt som du vill lyfta fram? 
Att en försäkring aldrig gäller till 100% eller för precis allt, man kan aldrig tjäna på en skada. Att köpa en försäkring är det man kan och skall göra för att minimera risken för oförutsedda kostnader och problem brukar jag säga. De oförsäkringsbara riskerna kvarstår alltid, d.v.s. undantagen i försäkringsvillkoren som alltid finns och det behöver man ha med sig. Vi på Gallagher finns alltid tillhands för att hjälpa till vid försäkringsfrågor och rådgivning vid tecknandet av försäkring. 

Stort tack Malin för svar på våra frågor! 
Här finner ni även en länk till Gallagher Dolda fel BR, ett mycket kortfattat infoblad med priser och försäkringsbelopp mm och några skadeexempel där försäkringen hade hjälpt. Kontakt till Gallagher : Telefon 010- 440 14 40 | E-post se.gbg.info@ajg.com