Avtal med Slättö

Vi har tecknat ramavtal med Slättö.

Slättö är en fastighetsinvesterare med nordiskt fokus. Med sitt framåtblickande förhållningssätt prioriterar Slättö hållbarhet som nyckeln till långsiktig framgång för sina investeringar.

Avtalet börjar gälla fr.o.m. 1 maj 2024 och är ett rikstäckande avtal för samtliga Susteras tjänster och avtalet löper på till sista december 2026.

Vi är otroligt stolta och glada över förtroendet i samband med avtalstecknandet och ser nu fram emot ett givande och inspirerande samarbete för långsiktig hållbarhet i Slättös fastigheter. Vi på Sustera arbetar dagligen i våra kunders uppdrag med syftet att säkerställa ökat värde på byggnader, att byggnaderna förblir välmående för människors goda hälsa och att byggnaderna blir så miljövänliga som möjligt.

Catarina Wallén, kundrelationer, Sustera