4 fördelar med en dolda felförsäkring 

Vi lever i en försäkrings djungel. Allt från livförsäkring till sjuk,- båt, -tand, -cykel, -drulleförsäkring och många fler finns på marknaden. På gott och ont kan man ju säga. Den dagen olyckan är framme är det ju självklart bra att ha en försäkring för just det ändamålet.

Många av oss har dock blivit lite skeptiska till försäkringar. Detta då det ibland visat sig att försäkringen inte täcker för just det ändamålet som vi behövde den till. Det har skapat en skepticism kring försäkringar i allmänhet. Fullt förståeligt!

För att lätta på skeptismen kommer här en lista med fyra fördelar med Dolda felförsäkringen. Min förhoppning är att du skall få en klar bild om varför det är en försäkring som verkligen kan bli relevant.

 Enligt lag, som regleras i Jordabalken 4 kap. 19§, är du som säljare ansvarig för eventuella dolda fel i 10 år efter det att du sålt din bostad.  

ritat hus och förstoringsglas

Dolda felförsäkring, 4 fördelar

  1. Det handlar om fel som du som säljare inte kunnat se eller upptäcka. Att behöva stå för eventuella kostnader på grund av det vore väldigt tråkigt. Därför är det en av anledningarna till att teckna en dolda felförsäkring. 
  2. Du vet inte vem som köper huset. Även om bevisbördan ligger på köparen så har de all möjlighet att rikta ett, eller flera, anspråk mot dig. Vissa köpare tar fasta på “flera” och även om det sedan visar sig att de inte har rätt i sak så vill du inte behöva sköta alla anspråk på egen hand. Med en dolda felförsäkring får du hjälp av de som kan.
  3. Det är i princip omöjligt för säljare och köpare att själva komma fram till, och vara överens om, huruvida det är ett fel enligt jordabalken som säljaren skall, eller inte skall ansvara för. Vad och hur mycket som skall ersättas är fler frågor att komma fram till med hänsyn till avskrivningar, förbättringsåtgärder och så vidare. Genom att teckna en dolda felförsäkring får man, inom ramen för villkoren, hjälp med att klargöra sitt ansvar och åtagande ifall köparen ställer ekonomiska krav. 
  4. Ur försäljningssynpunkt är det även positivt för din potentiella köpare att veta att det finns en dolda felförsäkring. Det säkerställer att det finns ett bättre ekonomiskt skydd för eventuella framtida anspråk. Om köparen finner ett befarat dolt fel som omfattas av försäkringsvillkoren så utreds detta via din försäkring med en professionell part. Det kan vara en fördel för köparen. Utan försäkringsskydd kan istället båda behöva anlita och bekosta varsitt juridiskt ombud för hantering av frågan och det kan snabbt bli väldigt dyrt.