Texacobacken i Bredäng

Tänk hur livet har ett märkligt sätt att på något sätt landa där man en gång började.

Vi blev så fascinerade av vår kollega, och miljöinventerare, Lottens berättelse när hon fick in ett nytt uppdrag ifrån DeKa Enviro AB. Uppdraget innebar att utföra en materialinventering inför rivning av nuvarande Preem bensinstation i Bredäng. Området kommer att kallas Mälaräng och här skall bland annat nya bostäder byggas. Det visade sig nämligen att Lottens pappa, Stig Borén var Texaco franchisetagare mellan år 1969/70 – 1994 och drev den macken från det år macken byggdes fram till 1994. Lotten själv började arbeta på ”pappas mack” alla helger och lov från att hon var 13 år tills hon gick ut gymnasiet. Nu är det alltså Lotten som är i delaktig projektet, när hon utför materialinventeringen, som ett steg i ledet att avsluta perioden för området som bensinstation och cirkeln sluts.

Lottens pappa

Låt namnet förbli Texacobacken

Bilden på mannen vid en bensinpump med en rock med Texaco loggan på det är Lottens pappa. Nu är det alltså dags för platsen att fylla en helt ny funktion då 1100 bostäder, två förskolor och en ny skola med plats för 900 elever skall byggas samt att Slättens gårds park utvecklas. Och visst är det väl häftigt att Lotten kom tillbaka till sin gamla arbetsplats i sin nya roll som miljöinventerare för att säkerställa välmående miljö. Vi kan ju alltid hoppas att namnet Texacobacken får leva kvar som ett fint minne av platsen.

Stort tack till vår kollega och vän Lotten för att du delade med dig av historien!