Besiktning av Avicii med Rope Access

Raksystems hjälper kunder på svindlande höjder!

I samband med att vi fick en förfrågan om att besiktiga Avicii Arena var det flera av Raksystems konsulter som genomförde utbildningen Rope Access för att med den arbetsmetoden kunna utföra det uppdrag som kunden i detta fall önskade hjälp med. Så nu har vi utfört flera typer av uppdrag där metoden passat väl in, både på hög höjd och ner i trånga (svårtillgängliga) schakt.

Rope access – Industriellt reparbete

Rope Access, eller på svenska industriellt reparbete, är helt enkelt en arbetsmetod som möjliggör säkert arbete på höga höjder och på svåråtkomliga platser. Med denna metod behövs inga stora ställningar som skall byggas upp kring byggnaden för att utföra arbeten på plats utan man tar sig helt enkelt till den delen av byggnaden som skall undersökas med hjälp av rep. I och med denna metod spar man givetvis stora kostnader då man slipper både hyra av ställningar, eventuella kranar eller skylifts och inte minst transporten till och från byggnaden av dessa maskiner. Fördelen med Rope Accessmetoden är inte bara att man kan arbeta på hög höjd säkert utan man kan även ta sig in säkert i mer slutna utrymmen och till platser där endast åtkomst är möjlig uppifrån och att man klättrar ner.

Har du behov av experthjälp för utredning av en byggnad så kan vi på Raksystems både utreda och klättra på en och samma gång. Hör gärna av dig om du vill veta mer om hur vi kan stå till tjänst!

Metoden är godkänd av arbetsmiljöverket.