Sveriges första GEOLO-installation

Resona Entreprenad och Raksystems har genomfört Sveriges första GEOLO-installation och drift med reducerat köpt energibehov under produktionstiden.

GEOLO är en helt unik bergvärmelösning för byggproduktionsskedet som kraftigt minskar energianvändningen. Resona var först ut i Sverige med att använda GEOLO för sitt projekt i Barkarbystaden.

Nu börjar Resonas nybyggnadsprojekt Kv 11 i Barkarbystaden att gå mot sitt slut och de första hyresgästerna har flyttat in. Kvarteret 11 består av totalt fem byggnader plus ett gemensamt garage. Projektet Helio, Livia och Luna omfattar totalt 397 lägenheter. En av de andra två byggnaderna kommer att erbjuda det moderna boendekonceptet Colive och i hörnet Barkarbyvägen/Flygfältsvägen erbjuds härliga kontor. Det blir ett varierande utbud av restauranger, caféer och butiker på gatunivå. Nu hälsas hyresgäster och kunder välkomna till detta nya kvarter i Barkarbystaden.

Resona har tydliga hållbarhetsmål, där klimatfrågan är i fokus. För Resona är miljöpåverkan avgörande i alla deras beslut och de arbetar ständigt med att hitta innovativa och smarta lösningar som stödjer målen. Att de valde att ha GEOLO som en byggvärmelösning för Barkabyprojektet är ett mycket bra exempel på just det.

GEOLO en flyttbar energistation

GEOLO är en flyttbar energistation som nyttjar borrhålen från bergvärmelösningen under produktionstiden och är på så vis en helt ny innovativ lösning framtagen av Raksystems Climate Solutions OY. I Finland har Raksystems redan, sedan lanseringen 2022, hunnit starta igång sju projekt med denna lösning och i Sverige har det första projektet tillsammans med Resona precis avslutats. Lösningen innebär att man under produktionstiden drar nytta av bergvärmen som byggvärme. Med hjälp av ett IT-system hanteras hela värme- och kylprocessen under byggtiden. Med dygnet runt-bevakning av systemet säkerställs och optimeras både uppvärmning och uttorkning genom hela byggskedet. Denna unika lösning har man använt sig av i Resonas projekt Kv 11 för att förbättra produktionsmiljön och för att spara tid och pengar. Det är framför allt det minskade behovet av köpt energi  som varit det mest påtagliga för Resonas projekt med GEOLO som lösning.

Geolo lösning

I början av december installerades två stycken GEOLO-stationer i Resonas projekt, Kv 11.
Projektet gick snabbt vidare till att ha tätt hus, vilket möjliggjorde full användning av uppvärmningen. Som förväntat i ett första projekt uppstod några små utmaningar i form av brister till exempel i väderskydden, vilket till viss del bidrog till utmaningar att nå önskade temperaturer.

resona geolo
resona geolo

Genom att löpande identifiera och åtgärda sådana utmaningar kommer GEOLO och liknande lösningar att fortsätta spela en nyckelroll i att effektivisera och göra byggprocessen mer hållbar och smidig.

Johanna Resona Geolo

”Vi ser många fördelar med GEOLO-lösningen, där minskad energianvändning är den tydligaste. Att vi minskar behovet av köpt energi märks tydligt när vi jämför köpt energi under produktionstiden med andra projekt där vi inte haft lösningen.”

Johanna Nordström, hållbarhetschef, Resona Utveckling AB

Numera är energikriser och klimatförändringar vår vardag. Vi behöver göra allt som står i vår makt för att skapa mer energieffektiva lösningar då det är en viktig del i att begränsa den globala uppvärmningen. Vårt GEOLO-koncept är just en sådan lösning. Vi är otroligt tacksamma och glada över våra genomförda och pågående projekt i Finland samt Resonas Kv 11 som blev det första projektet vi genomförde i Sverige.

Janne Vanhanen, VD Raksystems Climate Solutions OY.

Peter Sunvisson som är affärsansvarig GEOLO hos Raksystems Sverige och varit projektledare för Resonas projekt berättar:

“Nu har vi genomfört vårt första svenska GEOLO-projekt tillsammans med Resona. Vi kan själva, i efterhand, notera några saker som vi tar med oss som lärdom för framtida GEOLOprojekt. Vikten av god och tät kommunikation med hela arbetsteamet för att redan i starten skapa samsyn samt vikten av rätt väderskydd i projektet genom hela processen är väl de två största punkterna som jag vill nämna . I övrigt vill jag ge beröm till Resona som snabbt fattade beslut om att installera GEOLOlösningen i sitt projekt och att de var så positiva till att prova en helt ny innovativ lösning. Det är sådana kunder som kommer leda oss in i en mer hållbar framtid, att man vågar för att vinna!”

Peter Sunvisson

Peter Sunvisson
GEOLO affärsansvarig Sverige

För mer information kontakta:

Alexander Lundqvist, entreprenadingenjör, Resona Entreprenad, tel: 070 – 72933 27, e-post alexander.lundqvist@resona.se

Johanna Nordström, hållbarhetschef, Resona Utveckling AB tel: 070 – 2973711, e-post johanna.nordstrom@resona.se

Peter Sunvisson, Affärsansvarig GEOLO Raksystems Sverige, Green Building Services tel 076 – 785 50 52, e-post peter.sunvisson@sustera.se

Janne Vanhanen, Raksystems Climate Solutions Oy, tel +358 41 731 4495, e-post janne.vanhanen@raksystems.fi