Svanen som miljömärkning

Svanen som miljömärkning i bygg- och fastighetsbranschen

Dry-IT: Henrik, kan du lite kort berätta om Svanen som miljömärkning?

Henrik: Gärna! Ca 96% av Sveriges befolkning känner till Svanen som ett trovärdigt miljömärke. Så för de som väljer att bygga sina projekt och Svanenmärka sina byggnader sänder det signaler till marknaden om att huset är byggt under kontrollerade former med omtanke om både miljö och människornas hälsa. När man bygger enligt Svanen så blir det helt klart som ett kvitto på att byggnaden är en bra produkt och det kan byggherrens kunder förlita sig på. Man har tagit in en utomstående oberoende part som ställer tuffa krav och kontrollerar hela byggprocessen. Resultatet blir en byggnad där människor får en sund inomhusmiljö, och där påverkan på miljön blir så liten som möjlig.

Här kan du läsa mer om Svanen som miljömärkning.

Dry-IT: Vad är det mer i detalj som Svanen tar hänsyn till ?

Henrik: Svanen ställer krav på energianvändning, vilka kemiska produkter som används samt beaktar byggprodukter/-varor och en rad innemiljöfaktorer som är relevanta för människors hälsa och för miljön. Dessutom ställer Svanen krav på kvalitetsstyrning i byggprocessen och på överlämnandet av byggnaden till de boende och förvaltning/drift.

Dry-IT: Vilka byggnader kan man Svanenmärka?

Henrik: Svanen omfattar idag småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader.

Dry-IT: Det talas ju mycket idag om livscykelperspektivet för en byggnad ur hållbarhets- och miljösynpunkt, hur kommer Svanen in på det ?

Henrik: Svanenmärkta byggnader är just värderade med livscykelperspektivet och uppfyller därmed t ex: låg energianvändning, höga miljö- och hälsokrav på material och byggprodukter, säkrar en god innemiljö och kanske framförallt har en kvalitetssäkrad byggprocess.

Här kan du läsa mer om våra miljöcertifieringar.

Dry-IT: Vad menar du med det sistnämnda, ”att framför allt kvalitetssäkra en byggprocess” ?

Henrik: Det ställer höga krav på platsledningen i Svanenprojekt då kommunikationen är A-O. Ta en sådan simpel sak som att limmet tar slut och någon i arbetslaget vill springa ut till bilen och hämta sin limtub där. Det är ju en big nono om inte det limmet i sig är säkrat inom produktdatabasen som Svanen tillhandahåller. Så samtliga i projektet måste känna till vilka krav som ställs och rapportera in vilka materialval som görs.

Dry-IT: Det låter som det kan bli lite övermäktigt att ha kontroll på alla produkter i projektet, eller ?

Henrik: Ja det kan tyckas och kännas så när man drar igång sitt första Svanenprojekt men när man väl kommer in i Svanens portal och har fått kläm på hur man hittar informationen och hur den sedan skall dokumenteras så går det riktigt bra. Man har också en handläggare från Svanen med under projektets gång som man sänder löpande dokumentation till för godkännande och får återkoppling med eventuella kommentarer från så det är ju värdefullt samarbete såklart under projektets gång.

Dry-IT: Så vad tycker du är det avgörande när du är i Svanenprojekt och hjälper våra kunder?

Henrik: Som alltid är nära kundarbeten lösningen på att skapa lyckade projekt. Vi måste såklart ha en samsyn på hur projektet skall ros i land. Och min roll är ofta att vara en samordnare mellan byggherren och entreprenören och då gäller det för mig att hjälpa båda parter med att stötta dem i  vad just de behöver agera på i olika moment. Mycket av min roll som Svanensamordnare är granskning av dokumentation, uppföljning att vi följer Svanens krav på arbetsprocess/insatser och såklart gå miljöronder. Miljöronderna på bygget blir som ”stickprov” där jag kan hjälpa byggledningen att säkerställa att allt ser ut som det ska enligt plan med material som satts på plats och använts. Och är det så att man gått utanför regelverket så hjälper jag till med att synliggöra det så vi kan åtgärda så snabbt som möjligt för att på vis också hålla en hög kostnadseffektivitet i produktionsfasen.

Dry-IT: Det låter som du har rejäl koll på Svanen som miljömärkning och jag gissar att du tycker det är kul att jobba i dessa projekt också?

Henrik: Helt korrekt uppfattat! Jag gör som Svanen själv uppmanar sina kunder och ”svanar” mig fram i tillvaron. Kul begrepp by the way som de kommit upp med tycker jag.

Dry-IT: Jamen då svanar jag också vidare nu. Tack för att jag fick intervjua dig!

Henrik: Tack själv!