Spännande uppdrag i Göteborg – Kvarteret Johanna

Kvarteret Johanna mitt i centrala Göteborg rustas upp.

Raksystems deltar i Hufvudstadens spännande renoveringsprojekt Kv. Johanna, mitt in centrala Göteborg. Det är ett av Hufvudstadens större projekt och består av flera byggnader som nu rustas upp.

Byggstart för projektet var under våren 2022 och projektet beräknas vara helt klart år 2025. Det rör sig om totalt 44 000 kvm yta varav 22 000 kvm av dem blir helt nybyggda sådana.

Nya arbetspatser tillförs

Utvecklingen av Kv. Johanna syftar till att skapa en levande stadsmiljö i centrala Göteborg genom att förtäta kvarteret med flexibla och funktionella kontors- och verksamhetslokaler. Det innebär också att många nya arbetsplatser tillförs området vilket i sin tur kan bidra till en mer levande och trygg stadskärna.

Raksystems i fuktsakkunnigrollen

Raksystems uppdrag i projektet är att bistå Hufvudstaden i rollen som fuktsakkunnig. Det innebär bland annat granskning av ritningar, framtagande av fuktsäkerhetsbeskrivningar och delta i möten och planeringsarbete med fuktsakkunnigkompetens för att säkra projektet fuktsäkerhetsmässigt.

Thomas Linneroth, fuktsakkunnig Raksystems, om projektet.

”Det är ett otroligt spännande projekt som innebär många utmaningar för både beställare och entreprenör. Inte minst med anledning av det centrala och ”trånga” läget på hela projektets placering. I många fall har materialleveranser helt enkelt blivit tvungna att ske nattetid när området inte är så högt bemannat av affärsbesökare. Det är en historisk plats med ett spännande centralt läge mitt i kärnan av Göteborg så att få samarbeta med Huvfudstaden i detta projekt är ett yrkesmässigt nöje för mig som fuktsakkunnig. Det gäller bara att säkerställa alla detaljer så inget faller mellan de berömda stolarna.”