Samarbetsavtal med Skandiafastigheter

Idag börjar vårt nyligen tecknade samarbetsavtal med Skandiafastigheter att gälla.

Samarbetsavtalet omfattar samtliga Raksystems tre divisioners tjänster. Det blir därmed det allra första avtalet i Raksystems historia att omfatta samtliga tjänster i vår tjänsteportfölj; Hållbarhetstjänster, Besiktning- och kvalitetskontroll samt projektledningstjänster. Vi är givetvis superglada över förtroendet och möjligheten att nu tillsammans med Skandiafastigheter arbeta gemensamt för välmående byggnader i deras fastighetsbestånd och vid nyproduktion. Avtalet som tecknats gäller från och med 13 februari 2023 fram till 12 februari 2026.

Om Skandiafastigheter

Deras kontor, köpcentrum, bostäder och samhällsfastigheter är samlade i 121 fastigheter – eller 1,1 miljoner kvadratmeter – huvudsakligen i de tre storstadsregionerna. De är 150 medarbetare med målet att skapa och förvalta rum för fler. De är en del av Skandia, ett av landets ledande livbolag. Därför siktar de på långsiktiga investeringar som ger stabil och hållbar tillväxt. Uppdraget för dem är att leverera en långsiktigt god avkastning till Skandias 1,4 miljoner ägare. Läs gärna mer om Skandiafastigheter på deras hemsida.